G. G. KUNZ NI. Kuijpers van den Brekel Markiezen en Rolschermen Molslaan no. 64 PERMANENT WAVE Haarverven en Onduleeren Timmerman en Aannemer $nth. Heinsiusstraat 14 Telef. 1395 Telefoon 1331 Speciaal adres voor 73 Kuhn, F. G., arbeider, Verlengde Singelstraat 48 Kuhn, H., boekbinder. Prins Mauritsstraat 90 Kuhn, J., arbeider NGSF, Westerstraat 130 Kuhn, J„ fabrieksarbeider, Plateelstraat 11 Kuhn, J.. los-werkman, Oosteinde 72 Kuhn, J. J., fabrieksarbeider, Anna Boogerd 47 Kuhne, J. H., bankwerker, J. W. Frisostraat 50 Kuik, C. M. A., werkman, Oosteinde 77 Kuik, H. van, huismeester, Oude Delft 18 Kuil, G. van der, metaaldraaier, Agnetapark 105 Kuil, J. A, van der, fabr.arb., Vlamingsteeg 32 Kuil, W. F. van der, majoor van politie, monteur Brandweer, Westvest 12 c Kuiper, F. letterzetter, v. d. Spiegelstraat 4 Kuiper, G., mach.-bankwerker, St. Olofslaan 21 Kuiper, G. J., bediende, Wippolderstraat 16 Kuiper, G. J., werkman, Bankastraat 29 Kuiper, J. F., Wippolderstraat 16 Kuiper, L. K., nachtwaker, St. Olofslaan 21 Kuiper, Mej. W. Chr., off. L.d.H., Koornmarkt 4 Kuipers, J.. werkman, v. d. Mastenstraat 6 Kuipers, J. C., fabrieksarb., Pootstraat 56 Kuipers, J. C., werkman, Doelenstraat 23 Kuipers, W., schipper NGSF, Agnetapark 57 Kuivenhoven, A., pakhuisknecht, Oosteinde 102 Kuivenhoven, A., sigarenmaker, Wippolderstr. 13 Kuivenhoven, A, J., gem.-werkman, Nassaulaan 17 Kuivenhoven, F. metaaldraaier, H.v.Delftlaan 70 Kuivenhoven, J., werkman NGSF, Koornmarkt 52 Kuivenhoven, J., chauffeur, Gasthuislaan 209 bov. Kuikens, J. H. M„ klinker, Ruivenstraat 18 Kulve, W. te, chauffeur OW., Pr. Mauritsstr. 1 Kunst, Wed. C. J., geb. Trigt, A. Pauwstraat 34 Kunst, J. C., onderwijzeres. Burgwal 26 Kunst, P. J., werkman, v. Leeuwenhoeksingel 18 Kunst aan het Volk, Vereeniging. Secretariaat Hugo de Grootstraat 133, Telefoon 1088 Kunz, A., winkelier, Nassaulaan 50 Kunz, A. J., fabr.arb., Nassaulaan 29, Tel. 724 Kunz, G. C., sigarenmaker, Achterom 127 Kunz, G. C., plateelschilder, C. Trompstraat 50 Kunz, G. C., kant.bed., H. de Grootplein 18 Kunz, G. G., timmerm., A. Heinsiusstr. 14, T. 1395 Kunz, Wed. J., geb. de Roo, Aschvest 18 Kunz, J., fabrieksarbeider. W. Frisostraat 7 Kunz, J„ kantoorbediende, Schimmelpenninckstr. 7 Kunz, P., instr.m. G.T. 's-Grav., Aschvest 18 Kunz, H., wagenmaker, Rietveld 52 Kunz, N., schoenmaker, Oostsingel 6 Kunz, W. J., werkman, v. Bleijswijckstraat 19 Kunz, W. N.. bed. T.H., Oude Langendijk 5 Kuperus, G., fabrieksarbeider, Paxlaan 32 Kuppens, Wed. G. J., Westerstraat 10 Kuppens, H. J., kleermaker, Kanaalstraat 27 Kuppens, H., sigarenmaker, v. Stolbergstraat 12 Kuijeren, A. van, fabrieksarbeider, Simonsstraat 81 Kuijeren, A. P. van, sigarenmaker, Molenstraat 11 Kuijeren, G. J. van, werkm. NGSF. Agnetapark 33 Kuijeren, S. van, werkm. Olief., Zuideinde 16 Kuijeren, J. S. van, bankwerker, Gasthuislaan 48 Kuijeren, Wed. P. van, winkelierst., N.Langend. lb Kuijeren, Ph. J. van, smid. Delfgauwscheweg 131 Kuijf, G-. leerlooier, Voorstraat 102 Kuijk, G. W., corr. „Voorwaarts", Bosschastraat 1 Kuijk, K. M., ele.ctr. G.E.B.. Slingelandtstraat 13 Kuijk, L. van, monteur, Oude Delft 171 Kuijk, Pa. van, onderwijzeres, Vermeerstraat 10 Kuijl, A. van der, arbeider, Brasserskade 196 a Kuijl, C. van der, werkm. G.R., Anna Boogerd 7 Kuijl, P. van der, fabrieksarbeider, Nassauplein 45 Kuijlman, Ha. J. L„ onderwijzeres, Lipkensstraat 6 Kmjpers, B. H„ kleerbleeker, Paxlaan 40 Kuijpers, C. F., pakhuiskn., Molslaan 64, T. 1331 Kuijpers, G. C„ pensionhoudster, N. Plantage 62 Kuijpers, J. C„ kapper, Corn. Trompstraat 71 Kuijpers, J. J., fabrieksarbeider, Agnetapark 234 Kuijpers, J. M., kapper, Molslaan 64, Tel. 1331 Kuijpers, Wed. P. i'., de Genestetstraat 19 Kuijpers, W. B„ werkm. NGSF, Agnetapark 241 Kuijpers, W. D. B„ isoleerder, Jacob Catsstraat 14 Kuijser Zn., J. de, boterexp.. Bagijnh. 118, T. 90 Kwaadland, Wed. A., verloskundige, Houttuinen no. 2, Telefoon 686 Kwaadland, A. T„ mach.bankw. NOF, Pieterstr. 1 Kwaadland, C„ overzetschipper. N. Langendijk 54 Kwaadland, D„ mach.-bankw., C. Fagelstraat 24 Kwaadland, J„ smid, Oosterstraat 52 Kwaak, D. van der, stoker, Scheepmakerij 40 Kwakkernaat, Wed. L. W. M., geb. Maatje, Breestraat 28 Kwakkernaat. M„ werkman. A.I., Hoornschestr. 8 Kwakkernaat, W. A., werkm. N.S., Nassauplein 55 Kwant, Wed. A. H., geb. Madou, Zuideinde 119 Kwant, H„ behanger en sig.wink., Vlamingstr. 96 Kwant, Wed. H. J., geb. Flaman, Nassaulaan 75

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 75