J. D. HEINECKEN N.V. Algemeens m Technische Boekhandel Leesbibliotheek Advertentiebureau Hippolytusbuurt 4 - Telef. 834 Steeds voorhanden de nieuwste Romans en Tijdschriften, Schrijf- en Teekenartikelen Agentschap Algemeen Handelsblad 50 I Hellemondt, Mr. A. B. van, Houttuinen 14, T. 1200 Hellemondt, Mej. J. S. A. van, onderwijzeres, Houttuinen 14 Hellemondt, Mej. S. C., kantoorbediende P.T.T., Houttuinen 14 Helm, A. A. van der, kuiper, N. Langendijk 88 Helm, A. H. L. van der, chauffeur, Raamstraat 133 Helm, A. Th. van der, landb., Bieslandpolder 2 Helm, A. M. van der, fabrieksarbeider. Ham 9 Helm, C. A. van der, fabr.arb., A. Boogerd 42 Helm, C. J. van der, schipper, Scheepmakerij 93 Helm, F. M. A. van der, Simonsstraat 90 Helm, familie van der, Nieuwe Langendijk 40 Helm, G. van der, werkm. NGSF, Spiekmanstr. 27 Helm, G. van der, ijzergieter, Raamstraat 157 Helm, Wed. G. J. van der, Delfgauw 62 Helm, H. C. van der, glasblazer, Anna Boogerd 53 Helm, H. M. van der, schipper, Aschvest 12 Helm, J. van der, arbeider, Kerkstraat 12 a Helm, J. A. van der, olieperser, Anna Boogerd 3 Helm, J. A. van der, expeditieknecht, Aschvest 22 Helm. J. J. van der, perser Oliefabr., Loudonstr. 26 Helm, R. van der, werkman, Zuiderstraat 136 Helm, Wed. L. van der, Doelenstraat 19 Helm, M. J. H. van der, schipper, Pootstraat 85 Helm, M. P. van der, kopersmelter, J.de Wittstr. 36 Helm, P. van der, fabrieksarb., Pieterstraat 163 Helm, P. van der, bouwman, Schieweg 30 Helm, P. F. van der, koster R.K. Kerk in den Wippolder, Simonsstraat 90 Helm, P. L. van der, sprw.arb., de Colignystr. 113 Helm, P. L. van der, broodbakker, O. Delft 178 Helm, S. van der, Singelstraat 91 Helm, S. H. van der, werkman, Aschvest 28 Helm, S. H. van der, perser, Molssteeg 1 a Heioma, J. S. van, adj.-directeur gem.-bedrijven, afd. electriciteit, H. Govertkade 11, Tel. 62 Helweg. B., assistent T.H., St. Olofslaan 8 Helweg, H., onderwijzeres, St. Olofslaan 8 Hemert, P. van, metselaar, C. Fagelstraat 60 Hen, O. W.. concierge Kabelfabr., Schieweg 10 Hendriks. A. J., moutmeester NGSF, St. Olofslaan no. 3, Telefoon 1158 Hendriks, G., bankwerker, Tuinstraat 6 Hendriks, H., fabrieksarbeider, Haarsteeg 19 Hendriks, H., gep. werkman, Haarsteeg 19 Hendriks, H., werkman Tegelfabr., Rotterd.weg 59 Hendriks, P. L., rijksambt. T. H., Lipkensstraat 17 Hendriks, P. J., stoker Gasfabr., Pr. Mauritsstr. 40 Hendriks, S., sigarenmaker, Borneostraat 8 Hendriks, T., huisschilder, v. Saenredam.straat 9 Hendriksen, H. plantsoenw., Groenlandschel. 11 Hendrikx, F. J., werkman, Brasserskade 36 Hendrikx, J. j., musicus, Javastraat 29 Hendrikx, J. chauffeur, Giststeeg 16 b Hendrikx, J. M. L., kantoorbeambte, v. Leeuwen- hoecksingel 40 Hengel, P. van, bouwknecht, Buitenwatersloot 277 Hengeveld, P. A„ ingenieur, Agnetapark 184 Hengsdijk, J., stationsambt., Loudonstraat 14 Hengst, D. den, geldophaler, Koornmarkt 66 Hengst, J. den, bakker, Prof. Krausstraat 3 Hengst, J. den, kleermaker, Rotterdamscheweg 100 Hengst, Dames J. M. en S. A. den, kamerverhuur sters, Binnenwatersloot 29 Hengst, P. den, kantoorbediende, Koningsplein 87 Hengst, S. den, kleermaker, Koornmarkt 66 Hengst, W. den, kleermaker, Oosteinde 234 Hengst, Y. den, broodbakker en winkelier, Brab. Turfmarkt 1 Henken, H., stationsambtenaar, Delfg.weg 80 C 1 Hennekes, H., sigarenmaker, Prof. Krausstraat 22 Hennekes, J., fabrieksarbeider, Zuideinde 79 Henneveld, Wed. J. L., geb. Morien, Boterbrug 1 Henneveld, P., fondsbode en assuradeur, Iz. Hoorn beekstraat 10, Tel. 1402. Henneveld, P., onderwijzer, Delfgauwscheweg 307 Henneveld, P. H., schoenmaker, Welhoeckstraat 11 Henneveldt, Wed. F. W., geb. van der Zanden, v. d. Mastenstraat 26 Hennevelt, J. C., magazijnknecht Lichtbedrijven, De Genestetstraat 14 Hennink, H.. matrassenmaker, Poortlandlaan 43 Henrar, J. M. G., ass. T. HL, Julianalaan 88 Hensen, P. H., bankwerker T.H., Hopsteeg 38 Hensens, H. A., Oude Delft 52 Hentschel, Wed. J. C. F., geb. Stolk, Oosteinde 83 Herbert, N., arb. NGSF, Prof. Krausstraat 9 Herman, C. M., brandersknecht, Cromelinlaan 31 Herman, H., fabrieksarb., Dr. Schaepmanstraat 22 Herman, H., coupeur, v. Bossestraat 72 Herman, J. F., werkman, Warmoezierstraat 13 b Herman, M., plaatswerker Gasf., Wippolderstr. 34 Hermans, C. A., bankwerker, C. Trompstraat 22 Hermans, C. F. A., smid-bankw., Westerstraat 60

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 52