36 Engelen, T. J., werkra. NGSF., Brab. Turfmarkt 28 Engelen, Th. J., boekbinder, Nassaulaan 53 Engelen, P. J. van, Tulpstraat 12 Engelman, J, G. M., adj. comm. rijks dir. bel., Adr. Pauwstraat 6 Engels, J. J„ sigarenmaker, Vlamingstraat 26 Engelsman, J. den, fabr.arb., Kloosterkade 35 Ensink, J. C., corr. boekhouder, Hof van Delft laan 7, Tel. 1365 Ent, A. v. d., mach.bankw., Piet Heinstraat 46 Enthoven Cie., pletterij, voorheen L. I., Jaagpad, Zuideinde, Tel. 234 Eradus, B. N. G., straatmaker, Geerweg 150 Eradus, C. M., werkm., Oostblok 18 Eradus, L., fabr.arb., Bronckhorststraat 28 Eradus, J. S., werkm., Dertienhuizen 12 Erkelens, Gezusters, Vlamingstraat 63 a Erp, F. M. J. van, onderwijzeres, Voorstraat 99 Erp, J. E. van, zuster-overste, O. Langendijk 36 Errenst, H., sigarenmaker, Gasthuislaan 191 Erschler, W. W., electr, techn. ing., Fabritius- straat 9, Tel. 1270 Erven, Wed. J. H. van, Corn. Trompstraat 5 Es, A. van, gep. wisselwachter HSM., van Bleijs- wijckstraat 5 Es, A. .J van, letterzetter, Zuiderstraat 192 Es, A. .M van, kapper, Ant. Heinsiusstraat 16 Es, C. van, gasfitter, Gasthuislaan 113 Es, D. J. van, horlogemaker, Broerhuisstraat 3 Es, D, .J van, bed. T.H., Delg.weg 245 Es, G. J van, horlogemaker, De Genestetstraat 29 Es, J. van, werkman, Ezelsveldlaan 39 Es, J. J. van, gem.werkm., Vlamingstraat 17 Es, J. L. van, kant.bed., Haagweg 125 Es, J. A. J. van, koperslager, Rott.weg 19 Es, Es, M. J. van, fabr.arb., Kloosterkade 120 Es, P. W. van, fabr.arb., Odulphusstraat 3 Ech, J. M. van, schoenmaker, Keurenaerstraat 24 Esderts, J., boekdrukker, Kantoorgracht 3 Esschoten, P. .J van., grondwerker, Delfg.weg 359 Eshuijs, C., cond. artillerie, Oostsingel 10 Esschoten, T. van, tuinder, Geerweg 137 Esseling, G. J., boekhouder, Oostsingel 95 Esseling, L. H., kapper, Markt 65 a Esseling, W. B., concierge T.H., Oude Delft 93 Essen, C. van, loodgieter, Oude Delft 149 Essen, H. J. van, steendrukker, Javastraat 34 Essen, Mej. J. van, geb. Haaks, Graswinckelstr. 63 Essen, J. van, kantonnier Waterstaat, Rott.weg 171 Essen, J. W. van, fabr.arb., Grasw.straat 38 Essen, Mej. M. A. van, winkelierster in hanwer- ken, Oude Delft 149 Essen, P. G. van, los werkman, Javastraat 70 Essen, R., fabr.arb., Rott.weg 181 Esser, D., metselaar, Oude Delft 25, Tel. 911 Esser, H. M., aannemer, en metsel.. Lange Geer 4 Esveld, L. L., loodgieter, Mijnbouwplein 10 Eswilder, B. H. J. fajbr.arb., Keurenaerstraat 20 Eterman, A., beambte fdGSF., Wat.vest 10, T. 725 Eterman, A., van de Spiegelstraat 3 Eterman, K., werkm. NGSF., Rietveld 130 Etermans, Wed. H. A., geb. Schipper, Molsl. 90 Etienne, C. J., portier, Crommelinlaan 79 Etienne, Wed. F. J., geb. Dekker, v. Oldenbarne- veldtstraat 32 Etienne, H., zadelmaker, Lombokstraat 22 Etienne, Wed. H. F., geb. Reijgersberg, Beesten markt 3 Etienne, H. J., ass. T.H., v. Oldenb.veldtstr. 1 Etten, Wed. A. van, Buitenw.sloot 234 Etten, A. F. van, winkelbed., C. de Wittstraat 3 Etten, F. F. van, gistwerker, Pieterstraat 37 Etten, J., werkm., Eliza Dorusstraat 38 Etten, J. A. M. van, bouwkundige, Oosteinde 139, Tel. 1515 Etten, J. H. van, werkman, Raamstraat 31 Etten, Mej. L. van, Westerstraat 14 Etten, N. J. van, fabr.arb., Oostsingel 127 Etten, fa. P. H van, smederij, Noordeinde 43 a. Tel. 116 Etten, P. van, werkman, Fr. Hendrikstraat 62 Etten, P. H. van, smid, Noordeinde 43 Eugster, M., metaaldraaier, Harmenkokslaan 62 Eveleens, L. J„ onderwijzer, Delfg.weg 283 Evenwel, A., werkmeester, „Nazorg", Paarden- markt Everdingen, D. H. van, dir. lijm- gel.fabriek, KI. Vrijenbaan 4, Tel. 357 Evers, J„ opperman, Fr. Hendrikstraat 54 Evers, J. J. A., schoenmaker, Singelstraat 66 Eijben, 'C., houtbewerker, Scheepmakerij 70 Eijgelsheim, J. G„ werkman, Pieterstraat 164 Eijgenraam, A„ boekhouder, Lipkenstraat 3, T. 60 Eijgenraam, A„ expediteur, Piet Heinstraat 84 Eijgenraam, A. A„ warmoezier, Hoornschekade 8 Eijgenraam, D. H., fabr.arb., St. Aldegondestr. 44 Eijgenraam, Wed. F., gb. Zoutendijk, Lipkenstr. 11 Eijgenraam, warmoezier, De Genestetstraat 16 Eijgenraam, J. onderwijzer, Delfg.weg 279 Eijgenraam, J„ broodbakker en winkelier, Ooster straat 43 Eijgenraam, Wed. J„ geb. Heijenoort Van, kamer verhuurster, Poortlandlaan 55 Eijgenraam, L. A„ warmoezier, Hof v. Delftlaan 36 Eijgenraam, S„ tuinder, Delfg.weg 18 a Eijk, A. T. van, huisschilder, Rietveld 49 d Eijk, A. T. van, stucadoor, Gasthuisstraat 272 Eijk, Wed. A. T„ geb. Kuijpers, Gasthuislaan 272 Eijk, A. Th., fabr.arb., Gasthuislaan 272 Eijk, C. van, fabr.arb., Verwersdijk 10 Eijk, F. A. van, broodbakkerskn., Trompetstraat 15 Eijk, J. van, arbeider, Adr. Pauwstraat 66 Eijk, J. van, schilder, Vlamingstraat 33 Eijk, L. J. van, slager, Singelstraat 71 Eijk, Wed. P. A. van, geb. Meijster, Kerkstraat 17 Eijk, A. van der, chauffeur, Zuideinde 92 Eijk, A. van der, koperbewerker. C. de Wittstr. 38 Eijk, A. van der, tuinder, 3e Nieuwsteeg 13 Eijk, A. van der, werkman, Rott.weg 37Ö Eijk, A. M. v. d„ slager, Molenstraat 46 Eijk, N. van der, scheepmaker, Rott.weg 176 Eijk, Mej. N. M. van der, V. Houtenstraat 12 Eijk, P. van der, groentenhandelaar, Delfg.weg 21 Eijk, P. van der, schipper, Groenlandschelaan 31 Eijk, P. M. van der, landbouwer, Zuideinde 95 Kijk, Wed. S. van der, geb. Rietveld. Simons- straat 82 Eijk, W. van der, fabr.arb., Simonsstraat 63 Eijk, W. van der, teekenaar, Houttuinen 18 Eijkelenboom, Gezusters A. en C. M„ onderwij zeressen, Noordeinde 18 Eijkelhoff, G„ tuinder, Wald. Pyrmontstraait 25

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 38