Het beste adres Huishoudelijke- en Luxe Artikelen Burgwal 35-43 bü M. DULLAART voor is op den Telef. 1403 32 Drommel, G., boekdr., Lange Geer 62, Tel. 1297 Drongelen, C. van, gasfitter, Aschvest 24 Drongelen, G. van, vleeschhouwer, Oostsingel 60 Drongelen, G. van, werkman, v. Stolbergstraat 11 Drongelen, G. van, huidenkoopman, Oostsingel 26 Drongelen, H. van, werkman, Cellebroerstraat 35 Drongelen, H. van, verver, Piet Heinstraat 26-28 Drongelen, H. L. van, los-werkm., v. d. Boschstr. 8 Drongelen, Wed. J., geb. Franse, Vrouwjuttenl. 28 Drongelen, J. van, kuiper, Annastraat 35 Drongelen, J. van, petroleumventer, Pootstraat 54 Drongelen, J. van, vijlenkapper, Vrl. Singelstr. 30 Drongelen, J. A. van, vleeschhouwer, Singelstr. 1 Drongelen, Wed. J. P. van, geb. Bosman, J. W. Frisostraat 22 Drongelen, N. van, winkelbed., Koningsplein 71 Drongelen, Wed. P. van, geb. Heederik, Trompet straat 80 Drongelen, P. van, gem.-werkm. C. Stuartstraat 15 Drongelen, W. L. van, concierge, Raamstraat 45 Dronkelaar, A. C. van, Jacob Catsstraat 31 Droog, G., werkm. G.R., Hopsteeg 69 Droog, J. G., houtbewerker, H. v. Rijkenlaan 14 Drooge, A. H. van, vertegenw., C. Trompstraat 25 Drooge, C. van, dir. H.B.S., van Speijkstraat 1 Tel. 1095 Droppert Hzn., A., tuinder, Delfgauwscheweg 397, Tel. 611 Droppert, H., tuinder, Delfgauwscheweg 80 C IV iel. 1461 Droppert, Wed. H., geb. Looije, Delfg.weg 51 Drukkerij G. Niessen, „Phoenix Drukkerij", Oude Kerkstraat 5, Tel. 224. Drunen, C. van, arbeider, Achterom 64 Drunen, H. J. van, timmerman, Javastraat 49 Drijvers, D., los-werkman, St. Aldegondestraat 14 Drijvers, H. C., sigarenmaker, Groenlandschelaan 1 Drijvers, Wed. P., geb. Ubas, Rembrandtstr. 26 Dubbeldam, A., brugwachter, Nassaulaan 123 Dubbeldam, H., werkman, St. Aldegondestraat 70 Dubbelman, H. M„ koetsier, Rozenstraat 11 Dubbelman, T., arbeider, v. Leeuwenh.singel 35 Dubois, letterzetter, v. d. Madestraat 4 Due, G. F. Ie, bankwerker, Nieuwelaanstraat 6 Ducker, C. L., olieslager, Scheepmakerij 19 Ducker, Wed. F. W., geb. v. Ierschot, v. Bosse- straat 10 Ducker, J. F. C., teekenaar, Poortlandlaan 56 Ducker, C. L. F. A., behanger en stoffeerder, Boterbrug 13, Tel. 933 Duffelen. Wed. W. van, Oosteinde 254a Tel. 1254 Duifhuysen, A., kwitantielooper, Rotterd.weg 192 Duindam, G., werkman NGSF, Cellebroerstraat 11 Duindam, geb. J. Hoogduin, Graswinckelstraat 76 Duinen, C. van, werkman, Rietveld 62 Duinen, F. van, timmerman, Oude Delft 215 Duinen, G. M. van, schipper, Heerenpad 73 Duinen, G. van, adj. comm. registr., Voorstr. 79 Duinen, Wed. M. van, geb. Muis, Heerenpad 73 Duiser, M., insp. Hillen's Sigarenfabriek., Nieuwe Plantage 63 Duiverman, W. A. F., sig.maker, Westerstraat 138 Duivermans, J., schoenmaker, Hopsteeg 8 Duivestein, A. P. J.t werkman, Kloosterkade 101 Dujardin, Wed. G. M. L., geb. de Klerk, Simons- straat 100 Dujardin, Wed. G. M. L., geb. Kalken, Annastr. 2 Dujardin, H. N., bankbed., H. G. Kerkhof 12 a Dujardin, L. C. M., hoofdassistente in een lupus- inrichting, Annastraat 2 Dujardin-Trompen, J., Dameshoedenmagazijn „De Vlinder", Hypolitusbuurt 47 Dukker, A., gem.-werkman, Delfgauwscheweg 153 Dukker, A., los-werkman, Ezelsveldlaan 11 Dukker, A. F. K., metselaar, Bagijnhof 7 Dukker, Wed. B., geb. Bielen, Ezelsveldlaan 11 Dukker, B., werkman, v. Bossestraat 21 Dukker, Wed. D., geb. Warnaar, Gasthuisl. 215 a Dukker, H., hulpelectricien G.E.B., Ezelsveldl. 3 Dukker, Wed. H„ geb. Pagee, Fortuinstraat 7 Dukker, H. G., fabrieksarbeider, Coendersstraat 9 Dukker, H. J. M., metselaar, Gasthuislaan 28 Dukker, J., kolenrijder, Oranjestraat 13 Dukker, J. H., timmerman, Broerhuisstraat 7 Dukker, J. F. A., fabr.arb., Doelenstraat 50 Dukker, L., smid, Pootstraat 119 Dukker, N., los-werkman, v. d. Mastenstraat 25 Dukker, P., sigarenmaker, v. d. Mastenstraat 21 Dullaart, C., glasblazer, Kloosterkade 48 Dullaart, H., winkelier, Brab. Turfmarkt 19 Dullaart, J. J., kapper, C. Fockstraat 9 Dullaart, M„ borstelmaker en winkelier, Burgwal no. 35, Tel. 1403 Dullaart, M. J.. borstelfabr., v. Bronckhorststr. 10 Dullaart, W. D., reiziger, Burgwal 67 Dullemond, F. H., Molslaan 143 Dullemond, W. A., modelmaker, Warmoezierstr. 3 Dumay, A. J. J. J., fabr.arb., Oostblok 8 Dumay, C. B. W., blikslager, Achterom 24 Dumay, F. F., kleermaker, Gasthuislaan 251 Dumay, F. W. C., blikslager, Gasthuislaan 74 Dumay, G. F. W„ werkman, Oosteinde 220 Dunnen, L. P. den, mandenmaker, Rozenstraat 25 Dupon, A., werkman, Brasserskade 43 Dupon, G. P. C., fabrieksarbeider, Oosteinde 224 Dupon, G. P. C., los-werkman, Oosteinde 196 Dupon, H. P., smid-bankwerker, Palamedesstr. 31 Dupon, Wed. H. P., geb. Zoutendijk, Prins Mau- ritsstraat 5 Dupon, H. P. J., los-werkman, Bosschastraat 10 Dupon, J. C., fabrieksarb., Adr. Pauwstraat 44 Dupon, J. C., v. d. Boschstraat 2 Dupon, J. P., slager, Broerhuisstraat 24

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 34