Delfos, H., kapper, Beestenmarkt 5 Delftsche Credietbank (Algem.) Koornmarkt 70, Tel. 510 Delftsche Courant, Verwersdijk 4, Tel. 131 Delftsche Courant (Nieuwe), Molslaan 121, Tel. 32 Delissen, C. J., werkman N.O.F., Brouwerstraat 8 Delissen, D. P., onderm. NGSF, Bosschastraat 81 Delissen, P. J., plaatwerker, Raamstraat 49 Delsman, C., koffiehuishouder, Achterom 169 Delsman, H. M., manufact., N. Langendijk 71 Delsman, J. G., bankwerker, W. de Zwijgerstr. 19 Delsman, Wed. J., N. Langendijk 71 Demmenie, F. melkslijter, Trompetstraat 40 Demmenie, H. J., broodbakker, Westerstraat 150 Demmenie, J. H., melkhandelr., Groenlandschel. 26 Demmenie, Wed. J. F. G., geb. v. d. Drift, Mols laan 72 Demmenie, L. J. M., kantoorbediende, Molslaan 72 Dercks, J. S. G. M., horlogemaker, Binnenwater- sloot 27, Tel. 1549 Derickx, W. H., kleermaker, Voorstraat 97 Derksen, W., koster der Nieuwe Kerk, Markt 73 a Dersjant, A. W., voeger, Buitenwatersloot 244 Dersjant, G. G., voeger, Buitenwatersloot 223 Dersjant, G. metselaar, De Colignystraat 37 Dersjant, Wed. H. A., geb. Basoski, Hertog Go- vertkade 8 Dersjant, W. J., werkm. NGSF, Buitenwatersl. 210 Derwort, F. H., smid bankw., Brasserskade 107 Derwort, H. F., timmerman, Odulphusstraat 35 Derwort, J. G., aannemer, Rembrandtstraat 10 Derwort, J., metselaar, Corn. Musiusstraat 10 Derwort, Wed. J. L., geb. v. Veen, werkster, Dirklangendwarsstraat 3 Derwort, L., timmerman. Oosteinde 232 Derwort, L. W., stoker, Gasthuislaan 282 Desaunois, G., werkman, Achterom 1 Desaunois, H., fabrieksarbeider, Ant. Duyckstr. 21 Desaunois, scheepmaker, Abtswoudscheweg 5 Dessens, geb. A. H. J. Goosens, v. Speijkstraat 14 Dessens, Mej. J. H. H., onderwijz., v. Speijkstr. 14 Dessens, P. L. N.. onderwijzer, Adr. Pauwstraat 25 Dessens, P. H., tuinder, Graswinckelstraat 2 ei Dessens, Th. J., tuinder, Singelstraat 64 Dessens, V. Th., werkm. NGSF, Dirklangenstr. 14 Dessens, Wed. K., geb. v. d. Heijden, Raamstr. 25 Destree, C. winkelier in heerenartikelen, Jac. Gcrritstraat 17, Tel. 1335 Destrée, Elise W., Vlamingstraat 97 a Deudekom, W. van, kant.bed. A.B., Bosschastr. 3 Deudekom, W. F. van, behanger, Westerstr. 39 Deumers, M. C. J., gep. werkm. NGSF, Kruisstr. 42 Deurloo, P., huisschilder, Rotterdamscheweg 204 Deurmat, Mej. C. E., naaister, O. Plantage 29 Deutekom, A„ metselaar, St. Olofsstraat 9 Deutekom. J., werkman, Bagijnesteeg 1 a Develing, W., lasscher, Sumatrastraat 13 Deventer's Glasfabrieken, van, Haagweg, Tel. 123 Deventer, S. van, fustkuiper, Wassenaarstraat 19 Devilee, W. F., autog.lasscher, v. d. Spiegelstr. 16 Dewald, R. H., ass. T.H., v. d. Spiegelstraat 32 Deyl, F., mandenmaker, Plateelstraat 8 Deijns, H., fabrieksarbeider, Pieterstraat 156 Deijs, P., brievenbesteller, Bosschastraat 82 Deijs, Weduwe Ph., Iz. Hoornbeekstraat 30 Deys, Ph. H., tuinder, Iz. Hornbeekstraat 32 Diamant, H. A., van Bossestraat 11 Diamant, Mej. A., onderw., v. Bossestraat *1 Diamant, Mej. N. H., boekh., v. Bossestraat 11 Dias, L. G., werkt, teekenaar, Joh. Paulinalaan 34 Dickman, F., timmerman, Nassaulaan 84 Dickman, J. F., huisschilder, Kethelstraat 4 Diederik, H., werkman, Dirklangendwarsstraat 5 Diederik, Wed. P., Buitenwatersloot 159 a Diehl, G., hoogl. T.H., Thorbeckestr. 32, Tel. 914 Dielis, Mej. Th. M., hoofd school, O.Langendijk 28 Dielwart, H. J. A.. schoenmaker en winkelier, Nieuwstraat 3, Tel. 718 Dielwart, P. J., pédicure, Voorstraat 39, Tel. 640 Diemei, Wed. M. P., geb. de Goede, Wippolder- straat 4 Diemei, W. G., sergeant, Wippolderstraat 4 Diemei, H., kantoorbediende, Voorstraat 89 b Diemers, H., horlogemaker, Willemstraat 39 Diemers, J. P., loodg. en wink., Br. Turfm. 68 a Diemers, Wed. P. A., caféhoudster, Oostsingel 175 Tel. 1591 Diender, A. J., ag. v. pol., Lange Geer 10 a Diepeveen, F. J., electrotechnicus, C. Trompstr. 33 Dierendonck, H. J. M. van, caféh., O. Delft 99 Diersmann, J. P., werkman, Poppensteeg 2 Dierssen, Mej. G. A„ Rietveld 32 f Diggelen, G. van, melkverkooper, Zuideinde 54 Diggelen, Wed. M. v., in kruid.w., Z Ideinde 54 Dik, B., fabrieksarbeider, Tulpstraat 13 Dik, C. P., metaaldraaier, Molenstraat 28 Dik, L., smid, Corn, de Wittstraat 36 Dik, Ph. C., electricien, Zuideinde 31 Dik. P. C., werkman, Hopsteeg 56 Dikhoff, A., werkman. Gasthuislaan 237 Dingemans, P., ing., Fabritiusstr. 25, Tel. 1156 Dingjan, G. A., bedr.leider, Delfgauwscheweg 205 Dingier, A. H„ koetsier, W. Pyrmontstraat 15 Dingier, C. N.. werkm. Wald. Pyrmontstraat 10 Dingier, J., vischhandel, Verwersdijk 60 a, Tel. 867 Dingier, J. L., verhuizingen, boek- en papierhandel, Brabantsche Turfmarkt 8, Tel. 177 Dingier, J. L., reiziger, Kruisstraat 37 Dingier,M. M. E., vischkoopman, Kruisstraat 35 Dissel, H., boekdrukker, Jac. Catsstraat 34 Dissel, J. D., filiaalhouder, O. Langendijk 14 Disseldorp, A. J. J. van, serg. inf., Voorstr. 105 Distel, G. van, koopman, Crommelinlaan 69 Diteweg, C., portier, Loudonstraat 3 Ditmar, J., werkman, Jan de Wittstraat 34 Ditmars, B. J. van, smid, Brab. Turfmarkt 82 Ditmars, G. W. van, pottenbakker, Br. Turfm. 82 Ditmars, H. J. van, bankwerker, Zuideinde 77 Ditmars, J. van, werkman, Aschvest 34 Ditmars, L. van, Heerenpad 71 Dittmer, O. H., draaier, Warmoezierstraat 52 Dobbe, J. A.. slager, Choorstraat 40 Dobbe, J. Ph., fabrieksarbeider, P. Heinstraat 53 Dobbe, J. Th., werkman, Markt 79 Dobben, E. Chr. M., slijter, Molenstr. 20, Tel. 316 Dobben, Wed. N., geb. Mokveldt, slijterij, Molen straat 20 Docter, A., hoofd eener school, Botaniestraat 38 Doe, F. L. van de, bed. T.H.. C. Trompstraat 49 Doeglas, H., ambt. NGSF, Nieuwstraat 10 Doeglas, H. M. G., boekh. NGSF, Koningsplein 89 Tel. 1670

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 31