260 Dorppolder. (Gemeenten Schiplulden, Maasland en De Lier) Nos. 45, 793 en 827. Zetel van het bestuur Schipluiden. Belastbare oppervlakte 495 H.A. Poldermeester C. van Leeuwen, te Schipluiden. Leden D. Oosterlee te Maasland, G. A. L. van Wijk. Secretaris A. P. Vermeulen, te Schipluiden. Penningm. P. J. de Koning, te Schipluiden. Zitdagen in Juli en December. Electrische bemalingsinrichtingen van 47 P.K. Peil 1.25 en 1.92 A.P. Duifpolder. (Gemeenten Schipluiden en Maasland.) No. 39. Zetel van het bestuur Maasland Belastbare oppervlakte 367 H.A. PoldermeesterTh. Buitelaar te Haasland. Leden: J. Boekesteijn, H. J. van Nierop. Secr.-penningm. H. Huisman, te Maasland. Zitdagen in October. Een schepradsstoomgemaal. Peil 2.557 JN.A.r\ Broekpolder. (Gemeenten Vlaardinger-Ambacht en Maasland.) No. 111. Zetel van het bestuur Vlaardinger-Ambacht. Belastbare oppervlakte 364 H.A. Voorzitter A. Keijzer, te Vlaardinger-Ambacht. Molenmeesters M. Hoogendam, P. Dijkshoorn. Secr.-penningm. G. Bloemendaal, Vlaardingen. Een stoomgemaal van 40 P.K. met centrifugaal- pomp. Peil 2.46 A.P Aalkeet-Buitenpolder. (Gemeenten Maasland en Vlaardingen.) No. 1606 Zetel van het bestuur Maasland. Belastbare oppervlakte: 713 H.A. VoorzitterA. v. d. Lely, te Maasland. Leden S. Dijkshoorn Rzn., te Vlaardingen A. van der Knaap J. de Zeeuw te Vlaardingen A. v. d. Ende te Vlaardingen. Secr.-penningm. H. Huisman te Maasland. Zitdag in October. Bemaling met 2 Buston Hornby compressorlooze Dieselmotoren van 35 P.K., direct gekoppeld aan 2 centrifugaalpompen, met een waterverplaatsing van 2 maal 40 M.3 per minuut bij een opvoer- hoogte van 2.10 M. Peil 2.15 A.P. Waterschap „De gemeenschappelijke stoombema- ling van den Ouden en Nieuwen Broekpolder onder Naaldwijk. No. 1251. Zetel van het bestuur Naaldwijk. Omslagplichtige oppervlakte 651 H.A. Voorzitter J. Vreugdenhil Dzn., te Honselersdijk. Leden J. J. Koene te Wateringen J. van Woer den te Naaldwijk. Secr.-penningm. W.' J. Rotgans, te Wateringen Oude Broekpolder. (Gemeenten Wateringen en Naaldwijk.) No. 1249 Bestaat uit den Ouden Polder met een hooger ge deelte en een droogmakerij. Zetel van het bestuur Wateringen. Belastbare oppervlakte 283 H.A. Voorzitter J. Vreugdenhil Dzn. te Honselersdijk. Leden J. C. Paardekooper, te Naaldwijk J. P. van Schie, te Naaldwijk. Secr.-penningm. W. J. Rotgans, te Wateringen. Zitdagen in Juli en November. Centrifugaalpomp-stoomgemaal van j5 P.K., den ouden polder en de droogmakerij afzonderlijk be malende en tevens dienende voor den Nieuwen Broekpolder. Peil van het hooge gedeelte op het Slimpad 0,45, van den Ouden Polder 1.65 en van de Droog makerij 3.84 A.P. Nieuwe Broekpolder. Bestaat uit een laag gedeelte en twee hooge ge deelten. Zetel van het bestuur Naaldwijk. Belastbare oppervlakte 368 H.A. Voorzitter J. van Woerden, te Naaldwijk. Leden L. van Staalduinen Jzn., Th. J. van Schie. Secr.-penningm. W. J. Rotgans, te Wateringen. Zitdagen in Juli en November. Centrifugaalpomp-stoomgemaal van 35 P.K., tevens dienende voor den Ouden Broekpolder. Peil 1.37 A.P. Boschpolder. No. 188 Zetel van het bestuur Naaldwijk. Belastbare oppervlakte 132 H.A. Voorzitter W. J. Kester, te Naaldwijk. Leden - J. M. van den Berg, A. N. Vreugdenhil. Secr.-penn. G. F. J. Biezeno, te Naaldwijk. Een Hercules Metallicus windmotor. Zitdag in September. Peil 0,49 A.P. Poelpolder. No. 1220. Zetel van het bestuur's-Gravenzande. Belastbare oppervlakte 76 H.A. Voorzitter: M. P. van der Star Tzn., te s-Gra venzande. Leden A. Aarsse te 's-Gravenzande, W. van Oeest Secr-penn. B. A. E. v. Dijk, te 's-Gravenzande. Zitdag in December. Een electrisch vijzelgemaal van 7/2 P.K. Peil 1.55 A.P.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 266