Leden werkgevers 5 Plv. leden werknemers BINNENDIENST Afdeeling Comptabiliteit Afd. Renten- en Uitkeeringen Ziektewet (Juridische Afdeeling) Afdeeling Invaliditeitswet Afd. Vrijwillige Ouderdomsverzekering Afdeeling ongevallenwet 1921. Afdeeling Agenda, Archief en Expeditie Bedienend personeel Bijkantoor Schiedam Medische Dienst BUITENDIENST. 255 Ir. Frits M. Beukers, Lange Haven 39, Schiedam G. P. Renaud, Koornmarkt 32 C. J. Spendel, Julianalaan 34 B. Troost, v. Leyden Gaelstraat 8, Vlaardingen G. F. Torn, Parkweg O 621, Vlaardingen H. K. v. Hoogdalem, Fr. Halsplein 12 b, Schiedam G. J. van Duyneveldt, Bureauchef, Bilderdijklaan no. 60, Rijswijk H. A. P. de Wilde, commies-chef, Mijnbouwstr. 12 Th. J. Grasman J. P. M. Tiemens, commies-chef, Choorstraat 40 H. J. Gerritsen J. Burghoorn Mej. A. W. Lispet W. J. Bakkeren G. Vogel, commies-chef, Delfgauwscheweg 293 M. N. van Evert J. A. P. Meykamp G. Wouters Mej. C. A. Petit Mej. A. W. Ph. van Roosendaal Mej'. J. M. S. van Dorp H. de Kat L. Lok J. G. J. Poniatowski H. Poot Mej. L. J. Smits Mej. M. Th. A. Veldhuis S. L. van Vondelen H. Valkenburg, adj.-comm.-chef, Poortlandlaan 5 J. H. Jurgens Land- en Tuinbouw-Ongevallenwet Loonlijsten Ziektewet G. Koopmans, commies-chef, Hoekenburglaan 5 Voorburg. P. van Pijlen Mej. A. M. Tielrooy H. N. M. Loomans P. Piso N. B. Olie, adj. commies-chef, Brasserskade 50 Mej. A. Kethel Mej. J. W. van 't Hoff Mej. M. G. Ruisch L. Vons M. van Oei G. Lanser W. Kwakkernaat H. Fransen, concierge, Oude Delft 36 a gevestigd Plein Eendragt 13 b. A. C. Jacobsen, commies. A. A. Weeber. Dr. J. W. Deknatel, le Sweelinckstr. 30, 's-Hage Dr. D. J. E. Mac Leod, Neyhuyskade 87, 's-Hage Ir. Joh. van Dorp, inspecteur le klasse chef, Oostsingel 77 C. G. Bremer A. Aalbers L. van Boven D. van der Mark C. Lagendijk A. Stehouwer Th. J. A. Hagendoorn Mej. M. W. Schouten

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 261