Groote Tochten met luxe Auto's, Trouwrijden enz. DODGE GARAGE M. J. VAN DER KRAAIJ Zeepfabrieken, Bousquet Co., N.V. I., Voorstraat 92 Zon, fa. Q. J. van, Spoorsingel 52 Zeep-, Wasch-, Poets- en Schoonmaak artikelen. Breedveld, P. B., van Bleijswijckstraat 13 Cappelle, A. C. van de, Pootstraat 30 Clou, H. du, Dirklangenstraat 59 a Drogisterij ,,De Koepoort", Oosterstraat nos. 27-29 Ham, firma Gebr. van der, Voorstraat 47 Hoekstra Sr., H. F., Molslaan 100 Kardolus, A., Laan van Overvest Reijken, Th. J. van der, Willemstraat 34 Smits, J., Verwersdijk 130 Vilders, S., Pieterstraat 27 Zeepfabr. H. Meeuwis, Verwersdijk 156b Zon, fa. Q. van, Spoorsingel 52 Zeildoek (fabricage en handel) Aarts, firma H., Zuideinde 5 Boo Zonen, A. J. de, Hooikade 30 Ziekenfondsen. Algemeen Ziekenfonds Delft, Geer 8 a Alg. Afd. Ziekenfonds Delft en Omstre ken, Koornmarkt 65 „Bethelfonds", Oude Delft 211 Delftsche Ziekenkas „Algemeen Belang" Trompetstraat 7 ,,De macht van het kleine", Oude Delft no. 211 Onderling Middenstands Ziekenfonds, Oostsingel 65 Vereeniging „Ziekenzorg", Frisoplein 7 Ziekenfonds v. d. Ned. Gist- en Spiritus fabriek, Wateringscheweg 1 Ziekenfonds „Tot Nut van 't Algemeen",, Oosteinde 139 Zieken Sociëteit „Tot Algemeen Nut"„ Oostsingel 173 TELEFOON 41 naast de stalhouderij Jansen N00RDE1NDE 40 Speciaal adres voor het maken van EERSTE KLAS BEDIENING - BILLIJKE PRIJZEN

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 255