Wolsky, J. F., Wijnhaven 15 Wijnmaalen-Boekee, E. A., Raamstr. 84 Zee, P. van der, Schoolstraat 8 Meet- en Weegwerktuigen. N.V, Balansen- en Gewichtenfabriek van Julian H. Becker, Hooikade 1 Renaud, firma Wed. A. W., Molenstraat nos. 8-T0-14 Melkfabrieken. Bond van Melkveehouders Delft en Om streken, Donkersteeg 51 De Landbouw, Kolk 20-22 N.V. Melkinrichting „Samenwerking", Zuideinde 108 R.-K. Delftsche Coöp. Verbruiksvereen. „Ons Doel", Vlamingsteeg 2 Veth Co., B., Dirklangenstraat 68 Meststoffen, Stroo. Ende, G. van den, Koornmarkt 50 Koot, J. G.. Beestenmarkt 7 a N.V. Glashandel J. J. Poppink, Scheep- makerij 23 Metaalfabrieken, Constructie. Comm. Venn. J. J. Perquin Francken, Hooikade 1 Delftsche Vijlenfabriek, Kloosterkade 167 Gazan, B., Scheepmakerij 51-52 Haring, L. G. J., Graswinckelstraat 29 N.V. Kon. Fabriek F. W. Braat, Engel- schestraat 6 N.V. Machinefabriek „Reineveld", Haag- weg 127 N.V. Pletterij v.h. L. J. Enthoven Cie., Jaagpad a. d. Schie 22 b N.V. Spoorwegmat. en IJzerconstructie, Schieweg 2 N.V. „De Vereen. Blikfabrieken", Zuid einde 103 Scheepmaker Zonen, Wateringschevest no. 46 Wens 6 Zonen, G., Kloksteeg 3 Zee, firma P. van der, Molslaan 42 Metselaars. Boom, C. van der, Graswinckelstraat 2 c Burgerl. Maatschap T. Plomp en A. J. Boer, Voorstraat 93 a Dam, W. J. van, Paardenmarkt 2 Dijk Zonen, fa. J. A. L. van, Gasthuis laan 54 Graaff Mzn., W. de, Pr. Mauritsstraat 33 Haakman, J, H„ Gasthuislaan 266 Hertog Zn., Gebr. C. en N. den, Pr. Mauritsstraat 20 Houtzager, D. J., Molslaan 78 Huurman Jr., D., Phoenixstraat 100, 45-47 Loomans, J. P., Molslaan 10 Mensert, J„ Gasthuislaan 129 b Mensert, P., Gasthuislaan 129 b Mierlo, J. Th. van, „het Timmerhuis", N. Langendijk 23 Naaktgeboren Zonen, fa. J., Nieuwe Plantage 122 a Prins, B. W. G., Rietveld 113a; kantoor Oostsingel 118 Sanders Zn., J. H., Oosteinde 228 b Verkroost, P., Voorstraat 70 Vlasblom, C., Rietveld 90 Vos Zoon, J. R., Voorstraat 51 Zuur, J. J., Molslaan 135 Molenaars. Bakkeren, M. J„ Buitenwatersloot 159 Janszen, G. J. L., Delfgauwscheweg 219 „De Leidsche Stoomgrutterij". Brabant- sche Turfmarkt 87 Vreede, J. A. de, Phoenixstraat 51 Muziek- en Muziekinstrumentenhandel. Bosch, fa. P. C. B. ten, Oude Delft 23 Eerste Delftsche Muziekschool, -Noord einde 5 't Hart, Fred. J„ Oude Delft 88 Hazeveld, M. C., Westvest 20 c 239

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 245