Kroes Zn.'s Goederenhandel (N.V.), Wijnhaven 14 Kwant, H., Vlamingstraat 96 Leertouwer, firma J., Gasthuislaan 70 Loon, J. A. C, van, Vrouwjuttenland 5-13 Lübbers Bzn., Jan, Markt 12 en 44 Magazijn de Garenklos, Oosteinde 175 2-3 Meyer, fa. D., H. v. Bemmel, ,,De Bazar", Voldersgracht 3-4a. Toonzaal Oude Delft 128 a Nadorp, A. J, J., Brab. Turfmarkt 69 Nienhuis, D. C., Choorstraat 30 N.V. Gebrs. Bertels' Manufacturenhuis, Hippolytusbuurt 43 N.V, B. H. Sandhaus' Manufacturen- en Beddenhandel, Hippolytusbuurt 28-30 N.V. C. G. Schuier s Goederenhandel, Geer 48 Oosten, fa. P. F. M. van, Koornmarkt 89 Ouwerling, fa. G. en H., Choorstraat 28 Poot, fa. C. H., Brab. Turfmarkt 21-23 Punt, Samuël, Kanaalweg 20 Rot, fa. J., Choorstraat 16 en 17 Rothfusz, A. W., Vrouwjuttenland 33 Schaaf, A. van der Molslaan 29 Schaap, J., Vrouwputtenland 27-29 Schaap, W., Brab. Turfmarkt 5 Soetekouw, J. H., Oude Delft 224 Verstraaten, G., Boterbrug 7 Wilkamp, B. J., Vlamingstraat 113 Wouters Jr., W. B., Voorstraat 77 Wijsman, G., Pootstraat 52 Bewakingsdienst. N.V. Gecontroleerde Particuliere Dag- en Nachtveiligheidsdienst ,,De Twee Sleu tels, Paxlaan 69 Bloemen Bloemenmagazijn H. C. Horstmann, Choorstraat 50 Valk, fa. Gebr. van der, ook genaamd „Floral Art". Houttuinen 24 a Valk, L. J. van der, Oude Delft 109 Verëll, P., v.h. J. P. v. d. Lubbe, Oude Delft 184 Bluschapparaten. Aarts, firma H., Zuideinde 5 Boekbinders, Cartonnage- en Lijstenfabr, Delftsche Lijstenhandel, Molenstraat 29 Drukkerij „Vado", Verwersdijk 65 a Eerste Delftsche Spiegel- en Lijstenfabr. Achterom 104 Kardolus, H. W., Voorstraat 96 Koumans, S. P. A.. Koornmarkt 83 Lommers, Joh. A., Molslaan 133 a N.V. Z.-H. Cartonnagefabriek, Oosteinde no. 126 Phoenix-Drukkerij, Oude Kerkstraat 5-7 Reijken, S. Th. van der, Koornmarkt 72 Boekhandel, Uitgeverij Algem. Boekh. en Drukkerij G. Niessen, Oude Kerkstraat 5, 6 en 7 Alg. en Techn. Boekhandel J. D. Heine- cken, N.V., Hippolytusbuurt 4 Algemeene en Technische Boekhandel H. L. Huyser, Choorstraat 12 Drukkerij „Vado", Verwersdijk 65 a Garnade, firma Gebr., Binnenwatersloot, Rotterdamscheweg 27 P. F. van der Helm, Simonstraat 90 Leesinrichting „Lectura", Hugo de Groot straat 180 Mathlener, W., Voldersgracht 26 N.V. Amsterdamsche Kiosk-Onderneming v.h. Martin Wolff Co., Station N.V. Drukkerij en Uitgeversmij, „De Ar beiderspers", Koornmarkt 84 Oei Zn., A. van, Koornmarkt 44 Technische Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr., Binnenwatersloot 33-35, Koornmarkt 62 straat 5 Zuidam, firma G. L. Burgwal 18 221

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 227