172 40 A. Glaser 42 J. C. van Zuijlen 44 N. A. Rensen 46 C. W. Peeters 48 W. v. Noorden 50 W. P. J. v. d. Akker 52 L. Vons 54 A. W. Smits 56 D. J. Schouten Javastraat (Brasserskade) 3 Mej. Bitter 5 J. F. Treling 7 C. Nieuwland 9 C. van der Meer 13 E. Rogaar en H. M. Lijster 15 N. J. Bosdijk 17 B. Kanters en A. de Smet 19 P. Ba velaar 21 A. v. d. Kruk 23 C. Oosterman 25 G. P. van der Meer 27 H. A. Dijker 29 J. J. Hendrikx en A. C. Schaften 31 C. A. Beek 33 A. M. Heederik 35 G. J. Wolvekamp 37 D. Winkel 39 L. A. van Maanen 41 D. A. Schreuders 43 D. Gordon 45 L. J. Lathouwers 47 J. C. Bezemer 49 H. J. van Drunen 51 A. v. d. Berg 53 Th. M. N. van Galen 55 B. Versteeg 57 A. Valstar 59 W. Romberg 61 A. Burghoorn 63 J. S. van Dijk 4 D. Elsenaar 6 J. van der Tooien 8 J. H. van Buuren 10 N. B. Plu 12 A. Smits 14 W. F. van der Beek 16 P. Schenk 18 J. van der Plas 20 K. Eckhardt 22 A. A. Lemson 24 A. A. de Roo 24 J. Schuurhuizen 26 H. L. Geneste 28 W. Vlottes 30 R. J. van Pagée 32 P. C. J. Grabijn 34 H. J. van Essen 36 J. K. ter Borch 38 P. A. Waaijers 40 H. de Koster 42 H. de Visser 44 J. A. Slegtenhorst 46 C. J. Jansen 48 J. von Berg 50 Th. G. W. van Zijl 52 A. C. A. Sluis 54 W. Romberg 56 J. Bezemer 58 A. J. Huisman 60 C. van Dalen 62 J. Bogaard 64 H. C. Jansen 66 C. Bouwknecht 68 J. Bekman 70 P. G. van Essen Johanna Paulinalaan zijstraat Oostsingel 1 D. van den Berg Ï7. A. de Graaff 5 J. J. Th. van den Broek 7 G. Laros 9 Wed. H. J. van Baarle 11 C. Cornax 13 B. H. Rademakers 15 F. van Harmelen 17 J. v. d. Berg 19 D. de Ridder 21 J. F. Th. Lenten 23 W. van Beveren 25 J. F. Kerkhof 27 Wed. A. J. Ouwendijk 29 J. Bezemer 31 G. Laros 33 H. A "=>n Nieuwenhoven 35 Wed. Koreneef 37 P. Grundel 39 W. A. J. Schenkeveld 41 L. J. W. v. d. Velden 43 J. L. Maat 45 P. Yzelenberg 47 Th. J. Vrijmoed 2 C. v. d. Berg en L. de Bruijn 4 G. Wanders 6 A. J. C. van der Kolk 8 S. J. Neeleman 10 L. van Bemmel 12 G. P. Tollenaar 14 Wed. W. H. van Dop 16 Wed. J. H. J. van Zoen 18 H. A. Houtzager 20 K. G. Brakel 22 P. Ouwendijk 24 G. Spendel 26 B. van Geel 28 Wed. C. N. Sluis 30 J. F. Ouwendijk 32 B. van der Weijde 34 L. G. Dias 36 J. A. Bruggemans 38 F. G. Groenewegen 40 J. Valstar 42 J. B. van der Meer 44 Wed. A. M. Klem 46 J. van den Yssel I 48 W. Aarssen 50 Dag- en Nachtverblijf voor t.b.c.-patienten Julianalaan van Rotterdamscheweg naar Si- monsstraat 1 Chr. K. Visser 3 A. J., ter Linden 2 J. P. Ammerlaan 2a Mej. A. M. Ammerlaan 4 E. Fokkinga 6 N. A. van 't Woudt 8 G. J. Bik 10 T. van den Bout 12 L. ten Wolde 14 C. Zwikker 16 R. L. A. Schoemaker 18 M. W. F. Beijerinck 20 H. W. Mauser 22 J. H. J. Sengers 24 P. Ph. en E. P. Tetteroo 24 J. C. H. Tetteroo 26 L. E. Wisse 28 G. J. van den Berg 30 J. A. de Klerk 32 A. Blom 34 C. J. Spendel 36 D. Herstel 38 A. H. Senf 40a L. Arijjansen 40 H. J. van Leeuwen 42 F. P. Mulder 42a J. H. van Dalen 44 Garages 44a L. J. van der Valk 44b R. Smit 46 G. J. Schildt 48 H. H. Duurentijdt 50 C. J. Frinthamer 52 T. C. Happée 54 M. van Hoorn 56 K. Jeidels 58 P. Oudenaarde 60 J. van der Tas 62 H. W. J. Maas 64 H. van Woerden 66 P. J. Doeland 68 A. J. Mulder 70 H. B. Dorgelo 72 C. Besteben 74 O. Selowsky 76 H. P. A. van der Kamp 78 G. M. Biegman 80 D. Braggaar 82 Weduwe C. A. Kramer 82 J. Hoeke 84 J. Lagendijk 86 L. van Wijk 88 B. J. Warrenaar Keet P. A. Merks Kanaalstraat zijstraat Kanaalweg I 1 G. F. van Berkel

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 176