GEBR. C. A. VAN 'T WOUDT Reservoirs, Pompen, Vlampijpen, Tuinspoor, Kipkarren en toebehooren, Houtbewerkings machines, Motoren, Draaibanken enz, Rotterdamscheweg 352 - DELFT - Telefoon 1369 HANDEL IN MACHINERIE, HOUT EN IJZER ALS: Vraagt onze scherp concurreerende prijzen - Bezoekt onze terreinen en ziet onzen groeten voorraad. 137 Woerden, Mejuffrouw L. van, leerares Engelsch M.O., Hugo de Grootplein 4 Woerden, M. van, bediende T.H., Simonsstraat 83 Woerden, Mejuffrouw M. E. van, Spoorsingel 2 Woerden, P. van, grossier in cacao en chocolade, Hugo de Grootstraat 166 Woerden, Y. van, proc.houder, van Bossestraat 14 Woggelum, vrouw van C. H., geb. v. Dijk, Don- kersteeg 14 Woggelum, J. M. van, arbeider, Pootstraat 125 Woggelum, L. J. van, werkman, Raamstraat 135 Woggelum, W. W. M. van. werkm., Donkerst. 10 Wolda, B. E., dir. eener N.V., Binnenwatersloot no. 24 b, Telef. 243 Wolde, L. ten, bedr.leider, Julianalaan 12, T. 1186 Woldendorp, K., gep., Buitenwatersloot 122 Wolf, H. J., bode uitkeeringsfonds, Vlamingstr. 53a Wolf, J. C., procuratiehouder, Kanaalweg 24 Wolf, J. C., horlogemaker, Koornmarkt 2 Wolf, L., glasblazer, Brasserskade 89 g Wolf, M., fabrieksarbeider, Plateelstraat 40 Wolf, R., glasblazer, Brasserskade 64 Wolf, A. C. de, rijwielhandelaar, Noordeinde 52 Wolf, C. A. M. de, stalhouder, Phoenixstraat 64 Wolf, echtgen. van H. M. de, stalhouderij, Phoe nixstraat 37, Telef. 194 Wolf, H. M. de, koetsier, Bagijnhof 26-28 Wolf, W. de, letterzetter, Brasserskade 172 Wolferen, J. van, fabr.arbeider, C. de Wittstr. 14 Wolferen, L. van, spekslager, Vischsteeg 16 Wolff, F. houtdraaier, Botaniestraat 3 Wolff, J. F., fitter, Woonwagenkamp Wolff, P., houtdraaier, v. d. Mastenstraat 35 a Wolff, Wed. D. de, geb. v. d. Vange, Kolk 28 Wolff, Frans H. de, opticien, instrumenthandel, Peperstraat 9, Telef. 936 Wolffenbuttel, Wed. C. geb. Saai, Aschvest 43 WolTFenbuttel. Th. G. knt.bed., Palamedesstr. 33 Wolken, Wed. J. F., geb. Poelman, Oostsingel 114 Wollendorf, L. A., fabrieksarbeider, Oosteinde 5 Wolsheimer, G., hoofc'opz. GEB, Botaniestraat 22 Wolsky, J. F., in damesmodes, Wijnh. 15, T. 318 Wolterman, Weduwe G. Ch., Vermeerstraat 27 Wolters, J. E., koperslager, aBnkastraat 30 Wolters, Th., slager, Poortlandlaan 100, Tel. 1606 Wolterbeek, fa. S.,- in comestibles, Wijnhaven 19, Telef. 199 Wolve, N., winkelbediende, Jacob Catsstraat 10 Wolvekamp, G. behanger, Javastraat 35 Wor, A., tuindersknecht, Pootstraat 61 Workum, A. M. Th. van, perser NOF, Konings plein 77 Workum, W. H. A. van, fabr.arb., Wiggelinastr. 6 Workum, W. H. A. van, fabr.arb., Trompetstr. 50 Worminkhuizen, K. F., werkman, Geerweg 69 Worminkhuizen, M„ smid, Cohen Stuartstraat 11 Worp, M., dir. Nijverh.school, H. de Grootstr. 107 Wortel, S. van, bleekersknecht, Piet Heinstraat 1 Woude, A. van der, werkm., Abtswoudscheweg 15 Woudc, F. J. van der, onderw., Buitenw.sloot 153b Woude, H. van der, gistwerker, Agnetapark 28, Woude, H. van der, Cornelis de Wittstraat 25 Woude, J. van der, Corn. Fockstraat 55 Woude, J. M. van der, onderwijzeres handwerken* Oranje Plantage 36 Woude, Tj. van der, meesterkn., Buitenw.sl. 224 a Wouden, J. van der, molenaar, Dirklangenstraat 8 Wouden, J. J. C. van der, onderwijzer, Twee Molentjeskade 7 Woudenberg. H. C., onderwijzeres, A. Pauwstr. 62 Woudsma, H., fabrieksarbeider, Agnetapark 242 Woudt, Wed. A. van 't, geb. de Jong, Hooikade IQ Woudt, C. van 't, koopm. bouwmat, Rott.weg 352 Woudt, F. J. van 't, schilderskn., Verwersdijk 65 Woudt, G. van 't, pakkistenmaker, Pieterstraat 88 Woudt, T. C. van 't, portier, Hopsteeg 45 Woudt, J. W. van 't, sigarenmaker, Pieterstraat 91 Woudt, Gez. M. J. en C. J. van 't, Zuidersteeg 21 Woudwijk, S-, broodbakker, Singelstraat 11 Wouters, D., machinist, Piet Heinstraat 51 Wouters, Wed. G., geb. Hazeveld, Westvest 20 b Wouters, Mejuffrouw G., naaister, Bankastraat 3 Wouters, G., ambt. R.v.A., Prins Mauritsstraat 42 Wouters, J. J., portier NGSF, Oranje Plantage 24 Wouters, M., smid, Oranjestraat 2 bov. Wouters, W. B., meubelmaker. Voorstraat 77 Wouters, W. B., meubelmaker, Voorstraat 81 a Wouters. W. B., kapper, Trompetstraat 104 b Wouters, Y., winkelbediende, Zuiderstraat 90 Wouw, J. L. van, fabr.arb., Laan van Altena 27 Wubben, C. H„ werkman, Rozenstraat 36 Wubben, C. J., timmerman, Kolk 32 Wubben, H. J., werkman, Cellebroerstraat 27 Wubben, H. J. W., kruidenier, Kolk 32 i

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 141