PHOENIX-DRUKKERIJ DE DRUKKERIJ VOOR BETER ORÜKWERK OUDE KERKSTRAAT5 TEL. 224 131 Vos, J. W. de, tuinder, Simonsstraat 110 Vos, W. J. de, koperslager, Nieuwelaan 28 Vos de Wael, J. M„ exporteur groenten, Oude Delft 107 Voskamp, C., groentenhandel, Rott.weg 54 Voskamp, G., groentenkoopman, Westersiraat 5 Voskuil, M. J„ barbier en winkelier in tabak en sigaren, Hooikade 36 Voskuil, P. J„ werkm., Paul Krugerstraat 15 Voskuil. P. L. M„ koopman in zuivelproducten, Rott.weg 46, Tel. 1460 Voskuijl, A. J., in zuivelwaren, Boterbrug 15, Tel. 226 Voskuijl, A. Th., werkman, Paardenmarkt 12 Voskuijl, Wed. A. Paardenmarkt 14 Voskuijl, C. G., in zuivelwaren, Buitenwatersl. 48 Voskuijl, Wed. J. A., geb. Beumer, Brab. Turf markt 18 Voskuijl, Mej. J. M. A., Gasthuislaan 145a Voskuijl, Wed. L. G., geb. v. Velzenr Nieuwe Langendijk 3 Vossnack, E. J., hoogleeraar T.H., Rott.weg 105 Tel. 441 Vrachtgoederenkantoor H.S.M., Parallelw., Tel. 83 Vredenbregt, A., vleeschhouwer, Gasthuislaan 17a Vredenbregt, C. J., stoker lijmfabr., Dr. Schaep- manstraat 95 Vredenbregt, H., timmerman, Fred. Hendrikstr. 99 Vredenbregt, J. metaaldraaier, Brasserskade 122 Vredenbregt, Wed., geb. J. S. Sanders, O. Delft 42 Vreeburg, H. C., houtkooper, Spoors., 71, Tel. 781 Vreede, B. de, fabrieksarbeider, Agnetapark 138 Vreede, C. A. de, arbeider N.O.F., Bagijnhof 80 Vreede, G. de, schippersknecht, Hopsteeg 27 Vreede:, G. W. de, metselaar, Ezelsveldlaan 60 Vreede, H. J. de, werkman, v. d. Mastenstraat 10 Vreede, H. J. de, chauffeur, Raamstraat 171 Vreede, J. de, winkelbed., Oosteinde 130 Vreede:, J. de, mouter NGSF., Willemstraat 22 Vreede, J. de, zandschipper, Heerenpad 3 Vreede, J. A. de, korenmolenaar, Phoenixstr. 51 Vreede, G. de, werkm., Raam 11 Vreede, J. J. de, fabr.arb., Poortlandlaan 36 Vreede:, J. W. de, fabr.arb.. Westerstraat 23 Vreede, N. de, metselaar, Harmenkokslaan 18 Vreede, Wed. N. de, geb. Diehl, Bagijnhof 52 Vreede, N. B. de', fabr.arb., Agnetapark 112 Vreede, P. C. de, drijfriemenmaker, Dirklangen- straat 10 Vreede, P. C. de, melkslijter, Molslaan 69a Vreede, W. J. de, tuinder, Twee Molentjesvaart 54 Vreenegoor, Mej. W., huish., v. d. Boschstr. 6 Vreese, C. S. J. M. De, leeraar gymnasium, Van Leeuwenhoeksingel 29 Vreeswijk, P. F., plateelschilder, P. Heinstr. 30-32 Vreugdenhil, J., koetsier v. Gend Loos, Hippo- lytusbuurt 29 Vreugdenhil, H„ onderwijzer, H. de Grootstraat 3 Vreulink, A. F., boekdrukker, Brasserskade 40 Vrieling, J. C. M., electr.techn., G.E.B, Simons straat 72 Vrielijnck, L. N., werkm. NGSF, Viggelinastr. 36 Vriend, J., bedrijfsleider, Van Bossestraat 37 Vries, Wed. W., geb. Verbeek, Verwersdijk 182 Vries, W. G., schoenmaker, Gasthuislaan 228 Vries, A. H. de, verpleegster, Oude Delft 211 Vries, B. de, meubelm., Graswinckelstraat 50 Vries, C. de, bouwk. opz. Adr. Pauwstraat 36 Vries, Catharina W. de, Boterbrug 1 Vries, G. de, schipper, Rott.weg 114 Vries, G. de, scheepmakerskncht, Rott.weg 450 Vries, H. de, werkt, teekenaar, NOF., Oostsingel 7 Vries, Wed. H. de, Wippolderstraat 24 Vries, H. de, huisschilder, Lange Geer 56, Tel. 832 Vries, H. de, monteur, Westerstraat 31 Vries, J. de, verver, Gasthuislaan 286 Vries, J. de, werkman, Dr. Schaepmanstraat 19 Vries, J. de, schoenmaker, Molslaan 183 Vries, J, B. de, dir. ENASTO, Botaniestraat 14 Vries, K. de, fabr.arbeider, Graswinckelstraat 18 Vries, K. de, agent van politie, Botaniestraat 15 Vries, L. de, werkman Oliefabr., Geerweg 113 Vries, M. J. de, inspecteur L.V., Oude Delft 12 b Vries, O. de, opz. Gem. Plants., Binnenwatersl. 29 Vries, P. de, muziekleeraar, Piet Heinstraat 76 Vries, P. de, werkman, 3e Nieuwsteeg 4 Vries, W. N. de, admin., Vlamingstr. 22, Tel. 860 Vries Broekman, G. H. de, hoogleeraar T. H., Nieuwe Plantage 57, Telef. 173 Vrieze, L. de, caféhouder, Kolk 9 Vroege, F. de, melkslijter, Raamstraat 46 Vroege, F. de, Rietveld 181 Vroom, B. H. J., in manuf., N.Plantage 121, T. 845 Vroom, C., zadelmaker, Oostsingel 16 Vroom en Dreesman, manufact., Hippolytusbuurt no. 1, Telefoon 504 Vroom, Wed. F., geb. v. Reij, Dirklangendwars- straat 18 Vroom, W., Oude Delft 203 Vroom, H. J. de, rangeerder N.S., Grasw.straat 57 Vrijenhoek, timmerman, Delfgauwscheweg 107 Vrijenhoek, K. L., vleeschh., Choorstr. 54 Tel. 877 Vrijhoff, C. C. J„ fabrieksarb., N. Schoolstraat 2 Vrijhoff, F. Th. L., boekhouder, Delfg.weg 295 Vrijhoff, L. C. F., typograaf, Nieuwe Schoolstr. 28 Vrijmoed, A„ stoker, Graswinckelstraat 49 Vrijmoed, G. S., kraandrijver, Wippolderstraat 25 Vrijmoed, J. A., R.K. priester, Raamstraat 76 Vrijmoed, S. J., sigarenmaker, Zuiderstraat 110 Vrijmoed, S. arbeider NOF, Plateelstraat 2 Vrijmoed, Th. J., fabrieksarbeider, Agnetapark 23 Vrijmoed, Th. J., bankwerker, Joh. Paulinalaan 47

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 135