Gebr. v. d.Velde Kunstsmeedwerk Plaat- en Constructiewerk Ezelsveidlaan 42 - Telefoon 1504 124 Veen, Wed. C. P. van, Ant. Heinsiusstr. 2 Veen, C. H. van, metselaar, 3e Nieuwsteeg 11 Veen, Elisabeth van, Oranje Plantage 2 Veen, G. van, winkelier, Singelstraat 30 Veen, G. van, melkhandelaar, Doelenstraat 34 Veen, Mej. H. van, kantoorbed., Oostsingel 114 Veen, H. C. van, kantoorbed., Parallelweg 17 Veen, H. G. van, v.echouder, Brasserskade 39 Veen, H. J. van, hoogleeraar T.H., Rott.weg 129, Tel. 1051 Veen, J. van, stoker, C. Fockstraat 46 Veen, J. van, werkman, Prof. Krausstraat 38 Veen, J. van, werkman, Nassaulaan 43 Veen, J. H. van, veehouder, Brasserskade 196 Veen, L. W. van, typograaf, Oostplein 1 Veen, P. van, Coenderstraat 7 Veen, P. C. van, timmerm., v. d. Madestraat 32 Veen, P. C. van, smid, Rietveld 202 Veen, W. A. van, warmoezier, Pootstraat 47 Veen, F. M. van der, kerk gem.bedr. Loudonstr. 34 Veen, P. J. van der, grondmaker, Rozenstraat 22 Veenhoff, H. R., aman. T.H., Delf.weg 257 Veenhuizen, J., schoenmaker, Graswinckelstraat 79 Veenstra, F., koetsier, Welhoeckstraat 38 Veenstra, P. A., fabr.arb., Molenstraat 36 Veer, J., bureelambt., Hooikade 29 Veer, J. C., werkmeester NGSF. en winkelier, Nieuwstraat 7 Veeren, P. H., adj.comm. registratie, C. Tromp straat 60 Vegt, W. H., onderwijzer, Spoorsingel 18 Vcgt, J. van der, ing., Spoorsingel 72, Tel. 857 Velada, N.V., Chem. fabriek, Rott.weg 266, T. 366 Veld, W., agent van politie, Nassauplein 52 Veld, A. J. van der, koster, Oude Delft 183 Veld, D. L. M. van der, vrachtrijder, Choorstr. 31 Veld, H. A. van d'er, pakhuisknecht, Rietveld 32c Veld, van der, bankwerker, Welhoeckstraat 32 Veld, J. H. van der, werkman, Rietveld 32c Veld, L. J. van der, portier, Crommelinlaan 7 Veld, B. van het, fabr.arb., St. Aldegondestraat 15 Velde, A. van der. smid, Pr. Mauritsstraat 12 Velde, A. J. van der, winkelbed., N. Langendijk 68 Velde, A. J. van der, smid-vuurw., Schimmelpen ninckstraat 21 Velde, H. E. van der, mag.meester, Lipkenstr. 24 Velde, P. H. van der, opzichter 2e klasse gasfabr. en waterleiding, Gasthuislaan 9, Tel. 1157 Velde, Ph. P. van der, winkelier, Broerhuisstr. 28b Velde, Wed. S. van der, geb. H. B. Th. Klein, Annastraat 11 Velde, S. van der, contr. „Vooruit", van der Heimstraat 2 Velden, G. J. ten, aman. T.H. en lid van den Ge meenteraad, Pr. Mauritsstraat 31 Velden, A. van der, mandenm., H. v. Delftlaan 10 Velden, echtg. van A., geb. J. Verhagen, Nassau laan 99 Velden, A. van der, kleerm., Simonsstraat 2 Velden, A. van der, warmoezier, Palamedestr. 37 Velden, A. van der, constr.bankw., Nassauplein 15 Velden, A. van der, kleerm., Loudonstraat 1 Velden, C. G. van der, los werkm., Molslaan 87 Velden, C. J. van der, timmerm., Oranjestr. 24 Velden, E. van der, werkm., Kruisstraat 25 Velden, E. van der, fabr.arb., Paardenmarkt 31 Velden, G. C. van der, werkm., Abtswoudschew. 27 Velden, G. C. van der. fabr.arb., Anna Boogerd 30 Velden, H. van der, kleermaker, Dahliastraat 12 Velden, Mej. H. van der, werkster, le Nieuwsteeg 8 Velden, J. van der, Prof. Krausstraat 39 Velden, J. van der, groentenhand., Keurenaerstr. 30 Velden, J. van der, metselaar, Bagijnesteeg 19 Velden, J. van der, timmerman, Bosschastraat 90 Velden, J. C. van der, brievenbest. Oosterstr. 38 Velden, J. C. van der, rijwielhand., Koornm. 30a Velden, Wed. J. H. van der, geb. v. d. List, Ooster straat 18 Velden, L. J. W. van der, mach., J. Paulinal. 41 Velden, L. van der, kleermaker, Simonsstraat 2 Velden, onderwijzer, Nieuwe Langendijk 22 Velden, P. van der, gistpakker, Simonsstraat 33 Velden, P. van der, mach.-teek., Koningspl. 65 Velden, S. van der, aannemer, Oostsingel 123r Tel. 670 Velden, W. van der, mandenm., Achterom 56 Velden, W. J. C. van der, concierge T.H.. Mijn- bouwplein 9 Velden. W. J. C. van der, fabr.arb., Lombokstr. 32 Velden, W. van der, Hopsteeg 23 Velden, W. T. J. van der, fabr.arb., de Coligny- straat 69 Velderman, G. J., chef kabelfabriek, J. Catsstr. 92 Velders, A., in assurantiën, Lange Geer 8a, T. 168 Velders, G.. glasblazer, Achterom 26 Veldhoen, A., raamzager, Patrimoniumstraat 7 Veldhoven, Wed. A. J., geb. Lindeman, Beesten markt 45 Veldhoven, A. L„ gem.werkm., v. Bleijswijkstr. 9 Veldhoven, F. A„ tuinder, Bronckhorststraat 5 Veldhoven, F. J. van, fabr.arb., Vischsteeg 3b Veldhoven, H. G. A. van, in aardewerk, Vrouwen recht 6-7 Veldhoven, J. L. van, fabr.arb., Fortuinstraat 14 Veldhoven, L. J. van, fabr.arb.. Voorstraat 37 Veldhoven, Wed. J. M. van, geb. M. M. van Kop pen, Vrouwenrecht 6-7 Veldhuis, A. F., zadelm., C.W., N. Schoolstr. 16 Veldhuis, H., glasschilder, L. v. Overvest 17 Veldhuis, T., bankw., Brasserskade 12, T. 1140 Veldkamp, A. W., tuindersknecht, Ham 22

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1932 | | pagina 128