HOOGHEEMRAADSCHAP DELFLAND. Het Hoogheemraadschap Delfland is gevestigd te Delft, in het Gemeenlandshuis, Oude Delft 167a. Het Bestuur is samengesteld als volgt Dijkgraaf: Mr. Dr. C. P. Zaaijer te 's-Gravenhage, Hoogheem raden J. M. van der Schalk te Schiedam, J. L. Verveen te Kethel, W. C. J. J. Baron van Voorst tot Voorst en Mr. S. J. van den Bergh, beiden te 's-Gravenhage. Secretaris-Rentmeester: Mr. Dr. Th. F. J. A. Dolk, Oude Delft 167, Tel. 220. IngenieurA. C. Kolff, Willem de Zwijgerstraat 6, Tel. 840. Onder het Hoogheemraadschap Delf land ressorteeren o. m. de volgende POLDERS (Geheel of gedeeltelijk gelegen onder de gemeente Delft) LAGE BROEKPOLDER. Voorzitter H. L. van den Heuvel te Delft, Poldermeesters J. de Bruin en A. J. Janse, Secretaris-Penningmeester W. H. van Ulsen, Tweemolentjeskade 10, Delft. POLDER KLEIN-VRIJENBAN. Voorzitter Klapwijk te Delft, Leden C. L. Post en P. van der Meer, Secretaris-PenningmeesterW. H. van Ulsen, Twee molentjeskade 10, Delft. POLDER VAN NOOTDORP. DijkgraafC. G. Jansen te Nootdorp, Heemraden W. van der Ende, J. W. van der Salm, J. Steeneveld en A. van der Marei, Secretaris-Penningmeester Jhr. J. K. Hesselt van Dinter te Pijnacker. BIESLANDSCHE BOVENPOLDER. Voorzitter J. Klapwijk te Delft, Leden Ph. Lugtigheid en P. A. Janssen, Secretaris-Penningmeester W. H. van Ulsen, Twee molentjeskade 10, Delft. 550

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 564