Struijk Zoon, A. Th. Kolk 18. Thijsse, E., fa. J. Houtzager Zn. Rietveld 105-107. Vries Wzn., H. de -Geer 54-56. Wees, Joh. v. d. Verwersdijk 55. Wijnmaalen, H. Voldersgracht 8. Wijsman, G. Pootstraat 52. Schoenhandel, -Makers. Albers, J. H. Molsteeg 24. Delftsche Coöp. Broodb. en Verbruiksvereen. „Vooruit" U. A. v. Oldenbarneveldtstraat 3, Vrouwenrecht 12. Dielwart, H. J. A. Nieuwstraat 3. Dorp, M. J. van Raamstraat 41. Fuijkschot, P. Oude Delft 122. Heijne den Bak, W. H. Choorstraat 26. Houtepin, P. Hippolytusbuurt 29a. Kloosterman, fa. T. H. Hippolytusbuurt 26. Maltha's Lederhandel Oude Langendijk 23. Molenaar, G. Wijnhaven 18a. N.V. Heeren- en Kinderkleeding magazijnen, v.h. Gebr, Bervoets, Wijnhaven 18, Boterbrug 8. N.V. Lammers Schoenhandel, Th. Jac. Gerritsstraat 4, Peper straat 4-6, Oude Langendijk 4. Nadorp, Joz. M. Hippolytusbuurt 20, Papenstraat 15. Rethans, fa. J. Jac. Gerritsstraat la. Romijn, C. Markt 61. Rossum, J. G. van Verwersdijk 94. „Schoenencentrale" Vrouwjuttenland 4. Slachtproducten (beenderen, vellen, enz). Alsemgeest, C. W. Molslaan 57, Zuiderstraat 4, Voorstraat 16. Drongelen, fa. G. van Dönkersteeg 12. Drongelen, G. van Dönkersteeg 37. Sloopersbedrijf h. in onger. goederen. Molenwijk, C. Oosteinde 170. Reedijk, D. Buitenwatersloot 8b. Waard, Szn., A. de Ezelsveldlaan 17c. 't Woudt, C. van Rotterdamscheweg 388. Smeden, Kassenbouw, Ijzerwaren, enz. Ahsman, fa. Wed. J. M. Voorstraat 4. Boom, A. van der Geer 66. Brakel, H. van Bagijnesteeg 16. 538

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 552