Born, M. van den koopman in lompen, Vischsteeg 48. M. B. van den - in lompen, St. Aldegondestraat 50. M. B. van den fabrieksarb., Bosschastraat 49. Borrebach, Wed. H. L., geb. Woldendorp Willemstr. 8. Borsboom, B. J. schoenmaker, Wiggelinastraat 3. J. smid, Wiggelinastraat 40. P. C. A. schoenmaker, v. Oldenbarneveldtstr. 40. Borsje, A. onderwijzer, Oostsingel 143. A. timmerman, Kantoorgracht 7. H. Vlamingstraat 14. H. winkelbed., Groenlandschelaan 4. - J. gem. werkman, Hopsteeg 16. W. P. schoenmaker, Oosterstraat 11. Borst, Mej. C. M. piano-onderw.es, H. de Grootstr. 114. J. H. comm. Rijks. Bel., C. de Wittstraat 38. A. M. C. de radio-telegrafist, C. Trompstraat 11. Borstlap, C. hoofdinsp. v. politie, Kanaalweg 17. Bos, A. schipper, Sumatrastraat 11. A. accountant N.O.F., Heemskerkstraat 40. A. fabrieksarb. N.G.S.F., Agnetapark 142. A. metselaar, Wippolderstraat 22. F. gistwerker, Westerstraat 122. Wed. G., geb. Boleij, A. C. Vlamingstraat 70. H. mouter N.G.S.F., Brasserskade 78. H. stoomstoker, Graswinckelstraat 48. H. comm. dir. belast., H. de Grootstraat 20. H. werkman, Agnetapark 38. J. werkman gem. reiniging, Molslaan 163. J. lab. bed., Poortlandlaan 28. J. kapper, Delfg.weg 181. Wed. J., geb., v. Zwieteren Pieterstraat 172. J. C. fabrieksarb., Cohen Stuartstraat 25. J. timmerman, Hopsteeg 18. Wed. J. J., geb. Reigersberg Donkersteeg 5. J. J. postbode, Buitenwatersloot 145. M. C. bankwerker, Hoornschestraat 3. P. T. houtzager, Molenstraat 9. Th. J. timmerman, N. Langendijk 33. C. P. TONINO, GOUDSMID, MARKT 41—43, TELEF. 227 Voor cadeaux het aangewezen adres. 40 PIANO GRAMOPHONS ORGELS RADIO PEPERSTR. 8-10 VOORSTR. 38-40

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 46