415 29 F. A. H. Zeegers. 31 J. G. H. IJsseling. 33 A. Boxmeer. 35 P. van der Lugt. 37 J. Ruigrok. 39 J. M. van Dalen. 41 C. Eekhout. 43 J. Koolhoven. 45 J. C. van 't Woudt. 47 C. J. Koeleman. 49 P. Damsteeg. 51 H. Lupker. 53 P. M. F. de Bruin. 55 C. B. M. Ammerlaan. 57 J. A. A. Verburg. 59 N. de Knegt. 61 C. P. Gouweleeuw. 63 W. Mulder. 65 D. Kok. 67 E. J. Th. Lijster. 69 G. Droog. 71 D. van der Tooien. 2 J. Loenen. 4 J. J. Haak. 6 L. Tetteroo. 8 J. Duijverman. 10 D. de Fouw. 12 P. J. H. H. Duppen-Mous. 14 Vrouw van J. v. d. Kraan. 16 leeg. 18 J. J. Bos. 20 M. W. Balk. 22 Th. Holterman. 24 B. Romeijn. 26 H. L. Gorissen. 28 A. Breedveld. 30 P. C. Koeleman. 32 J. J. Schoenmaker. 34 A. C. de Kat. 36 K. G. Duppen. 38 P. H. Hensen. 40 H. Poot. 42 J. Verhoekend. 44 D. van Overbeeke. 46 A. A. Schoneveld. 48 F. A. Bergen. 50 A. Poot. 52 J. Verheul. 54 Wed. A. Komans. 56 P. C. Dik. 58 H. Snijders. Van Houtenstraat van Laan van Altena naar Heemskerkstraat. 2 N. v. d. Wal. 4 J. A. Vinks. 6 W. de Boer. 8 J. W. Willebrands. 10 H. C. A. Roosa. 12 N. M. van der Eijk. 12 P. M. Vellekoop. Houttuinen v. Binnenw.sl. n. v. Leeuwenhoeks. 1 P. J. Brandligt. la Garage. 2 Wed. A. Kwaadland. 3 H. G. N. van Viersen. 3 C. Roodnat. 4 Atelier. 4a N. v. d. Brugge. 5 M. J. van Rutte. 5a Th. J. Petermeijer. 6 B. J. M. van der Polder. 7 Pakhuis. 7b P. J. M. Mater. 8 Pakhuis. 14 Wed. G. P. J. van Hellemondt. 15 A. W. G. Bijl. 16 J. J. L. van der Meer. 17 Technisch Bureau. 18 P. J. van der Valk. 18a K. Hannema. 19 Koetshuis. 20 Familie Mater. 21 J. R. N. Bierhuizen. 24a Winkel. 25 van Leeuwen. 26 J. Dijkhuis. Hugo de Grootplein. in de Hugo de Grootstraat. 1 Wed. J. v. d. Heeft. 2 J. van Zeeventer. 3 A. Bosch. 4 IJ. van Woerden. 5 Wed. J. Tuininga. 6 B. Bosch. 7 Mej. G. J. de Groot. 8a Mej. E. G. Mooij. 9 A. Maan. 10 J. Jansen. 11 Familie Roelofs. 12 P. L. Cottaar. 13 Maria E. van Woerden. 14 H. Louwe. 15 S. v. d. Kooij. 16 W. Broer. 17 K. van den Bos. '18 D. Nederlof. 19 J. Heijblom. 20 C. Dijksman. 20 Vrouw van E. 't Hart.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 429