382 98 M. Moor. 100 J. C. K. Snijdoodt. 102 A. Brans. 104 J. J. Oostewegel. 106 W. Brummer. 108 A. Ph. Kluijt. 110 P. J. Struijk. 112 W. van Duffelen. 114 C. van der Ven. 116 Fabriek. 118-120 Boterpakhuis. 122 H. Baars. Baljuwsteeg. van Oude Delft naar Voorstraat. ia Café ,,De Kuil I Werkplaats. 3 W. H. J. Kremers. Bankastraat. (Brasserskade.) 1 L. J. van de Giessen. 3 Mej. Wouters. 3 P. G. van der Zwaan. 5 A. J. Mussert. 7 J. Engels. 9 P. Lukas. II G. C. van Beek. 15 I. A. van der Beek. 17 J. Bloem. 19 J. Voogt. 21 F. W. Gebing. 23 J. D. Plaat. 25 J. N. Bijleveldt. 27 W. van Lent. 29 G. J. Kuiper. 31 B. van Geel. 2 C. Vis. 4 C. van der Kuijl. 6 H. Bakvis. 8 A. Berends. 10 L. W. D. Bovet. 12 R. Vijfwinkel. 14 H. R. W. Röseler. 16 J. van Berkel. 18 Wed. J. Bouman. 20 C. Garnaat. 22 P. G. J. van der Burg. 24 J. J. G. Schreuders. 26 F. G. Kuhn. 28 G. Kooyman. 30 J. E. Wolters. 32 G. M. van Willigen. 34 A. H. van Lent. 36 H. Middelkoop. 38 F. A. du Chatenier. 40 A. Mastenbroek. Beestenmarkt. 1 J. H. van Velzen. 3 Wed. H. F. Etienne. 3 Vrouw van A. K. Ruttkowski. 5 H. Delfos. 7 Werkplaats. 7a J. G. Koot. 7b J. H. P. van Velzen. 7c Poort. 9 W. Verbeek. 11 M. Rothfusz. 11a Pakhuis. 13 J. Albers. 15 M. van Roosmalen. 15a Wagenhuis. 17 A. C. Lamb. 19 Wed. J. M. Arnst. 21 Mej. E. van den Akker. 21a-b Bakkerij. 23 J. C. M. Trompper. 23 Schoenwinkel. 25 C. Oosterman. 25a Winkel. 27 Werkplaats. 29 W. F. Coenen. 31 Wed. J. C. van den Brink. 33 A. van der Sman. 37 Smederij. 39 E. Persoon. 41 Stal. 43 H. P. van Roosmalen. 43a L. van der Rijst. 43b H. Jansen. 47 P. H. van der Arend. 49 C. J. van Berkel. 51 Pakhuis. 2 J. W. van Steenbeek. 4 R. J. van der Kraaij. 6 Wed. Dijkman. 6a Café. 8 W. J. van den Bos. 10 Wed. F. van der Burg. 10 W. A. van Heijningen. 12 J. W. van Beek. 14 ben. G. Spierenburg. 14 bov. Chr. van Lent. 16 A. C. Overgaag. 18 Stal. 20 C. M. van Schie. 22 Stal. 24 L. G. Koot. 26 Café. 28 Wed. N. C. Koot. 30 Stal. 32 Werkplaats van J. C. Visser.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 396