PIANO .JflT- GRAMOPHONS fTf* PEPERSTR. 8-10 VOORSTR. 38-40 Timp, M. L. gem.werkman, Wald. Pyrmontstraat 18. P. barbier, Zuiderstraat 224-226. Tinbergen, A. C. boekhandelaar, Hugo de Grootstraat 180. Tissot van Patot, Mej. A. H. J. Papenstraat 20. E. A. ass. bibl. T.H., Verwersdijk 65. J. W. gep. O.I. ambt., Rott.weg 224. Titschof, M. J. schilder, Pieter Hendrikstraat 15. Toen, J. J. ijsventer, Donkersteeg 15. Tol, J. A. mach.bankwerker, Dr. Schaepmanstraat 55. J. E. bankwerker, Hooikade 14. M. brugknecht, Delfg.weg 49. Wed. A. J. van, geb. Vergragt Spieringstraat 6 b. -- A. W. van broodbakker, Molslaan 125. Tel. 1182. C. van in groenten, Zuiderstraat 264. D. C. van schoenmaker, Vrouwjuttenland 12. D. C. M. van adj. comm. Ie kl. kantoor gem.ontvanger, Oostsingel 57 a. G. van bankwerker, Fred. Hendrikstraat 123. G. van gem.werkman, Oosteinde 114. H. van groentenhandelaar, Spieringstraat 6 f. J. van gistpakker, Oranjestraat 37. P. van gem.werkman, Dr. Schaepmanstraat 41. H. S. P. van der bierbottelaar, Koornmarkt 85. Tollenaar, G. P. banketbakker, Joh. Paulinalaan 12. P. werkman, Joh. Paulinalaan 26. Tollens, A. bankwerker, Brasserskade 55. Tommei, Th. J. arbeider N.O.F., Celebesstraat 6. Tongeren, A. H. van gep. smid, Warmoezierstraat 54. A. J. F. van winkelier, Eliza Dorusstraat 48. C. Ca. van naaister, Oranje Plantage 74. H. van smid, Fred. Hendrikstraat 2. J. C. W. van timmerman, Kloosterkade 202. J. W. van kruidenier, Buitenwatersloot 35. L. A. A. van -smid, Zuideinde 114. Tonino, firma C. P. goudsmederij, Markt 43. Tel. 227. C. P. M. juwelier, Markt 43. Tönis, J. G. wagenmaker, Wiggelinastraat 26. C. P. TONINO, GOUDSMID, MARKT 41—43, TELEF. 227 Alle artikelen tegen scherp concurreerende prijs. 320

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 334