s. TH. VAN LEIPSIG „IMPERIAL" Schrijfmachinelint WIJNHAVEN 13 en carbonpapier, prima kwaliteit Rijt, Ph. G. A. van timmerman, Cohen Stuartstraat 5. Ph. G. A. van wagenmaker, Verl. Singelstraat 69. -S. van winkelier, Parallelweg 18. Saarberg, D. -gem.werkman, Gasthuislaan 257. P. smid bankw., Agnetapark 197. Saas, J. ambt. N.S., H. de Grootstraat 138. Sakkers, Wed. P., geb. v. d. Berg H. de Grootstraat 96. Salet, W. J. H. leeraar gymnasium, Twee Molentjeskade lo. Salm, C. van der plantsoenwerker, Oldenbarneveldtstraat 12. C. P. van der pastoor, Simonsstraat 88. J. A. van der rijwielhersteller, Tulpstraat 19. Salters, Dames Oude Delft 203. Samenwerking, N.V. melkinr., Zuideinde 31. Tel. 995. Sampimon, J. G. winkelbed., Oude Delft 152. Sanders, E. plantsoenwerker, Dirklangendwarsstraat 21. C. J. groentehandelaar, Pieterstraat 114. G. A. metselaar, Oude Delft 186. J. H. metselaar, Oosteinde 228 b. Wed. M. A. J. J. Pieterstraat 41. Sanderson, J. F. deurwaarder Rijks, bel., Willemstraat 51. Sandhaus' Manufact.- en Beddenhandel N.V., B. H. Hippoly- tusbuurt. Tel. 278. Sandifort, C. J. fabrieksarb., Rembrandtstraat 20. J. fabrieksarb., Agnetapark 45. Sanner, H. fitter, Corn. Trompstraat 4. Sant, D. van 't ambt. G.E.B., Pr. Mauritsstraat 15: M. van 't ambt. G.E.B., Delfg.weg 99. Santé, G. van coupeur, Vlamingstraat 20. P. van lakenkoopman, Vlamingstraat 20. Santen, A. J. J. van zadelmaker, Doelenstraat 71. B. J. van parkwachter, Agnetapark 21. G. van onderwijzer, Hoornschekade 12. Wed. J. J. J. van, geb. v. Maanen Willemstraat 1. J. p. van melkhandelaar, Oosteinde 202. Wed. K. van, geb. Knoppert Carthuijzerstraat 59. Santman, H. H. ass. geneesh. O. en N. Gasthuis, Brabantsche Turfmarkt 63 a. C. P. TONINO, GOUDSMID, MARKT 41—43, TELEF. 227 Pracht voorraad diamanten Dames en Heeren ringen. 279

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 293