INDERLIHG 1 MIDDENSTANDS ZIEKENFONDS Oostsingel 65 m m i 1 ■II lllllllll!llllllllll!llllllllllinillllll]IIIII!lllinillllilllill!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllll>l!lllll9llll1llllllIlllllllllllllWlllllllllllllllllllilllllll 111 K m m Hf Delft Tel. 217 m n m H H H H H H g lllillllilllllllllllllllllili lil 1 1 m§ H. L. HOUTZAGER, (Voorz.) te Delft. WÈ W. J. PERRE, (Secretaris), te Delft. B H. W. v. BATENBURG, te Delft. B J. F. L. DE BOER, te 's-Gravenhage. A. J. M. BROUWER, te Delft. G. J. W. OLDEMAN, te Delft. B 11 W. BALDE. B H. W. VAN BATENBURG (Arts). g Dr. Z. H. A. v. d. BELT, te Delft. A. J. VAN GERREVINK, te Delft. 1 Dit Middenstands Ziekenfonds werkt over geheel Ml 1 Nederland en vergoed aan de Leden de kosten van WÈ 1 Dokter, Apotheek, Specialist, Operatie en Verpleging j V 1 BESTUUR - DIRECTEUR GENEESKUNDIG ADVISEUR: COMMISSIE VAN BEROEP:

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 253