ZAL DE TOEKOMiT uw KLEINE BRENGEN SN ILLM IJ KINDER-VERZÓRCINQ GEZIN/-VERZORGINO JGRAVENHAGE INSPECTEUR C. J. GOEDHART, DELFT Dillenburgstraat No. 1 Telefoon No. 1526

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 243