Afhaaldienst van Spaar- en Belastinggelden 1821 Oude Delft 48 Tel. 486 V.V. „□"PAREU ss 814 iVoUS. D to'1.11 opgericht in door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen aangesloten bij het Nederlandsch Spaar bank bureau Postgironummer 7 O 2 8 6 Geopend eiken werkdag van 97,3 u* (Zaterdags 9V21 u.) en des avonds van 7-,-8 uur Kluisloketten 3.— per jaar Spaarbusjes in bruikleen in «w BE SPAARBANK HAMERT .5TEEQS OP HETZEUT1E AANBEELD

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 1