Krimpen, wed. dr. W. van, geb. J. Th. Windemuller Oude Delft 128, Tel. 432. Kris, G. onderwijzer, Fred. Hendrikstraat 13. P. J. behanger, Fred. Hendrikstraat 13. Kroes, H. de onderwijzeres, Oranje Plantage 47. H. sigarenmaker, Westerstraat 37, Kroft, H. van der rijwielhersteller, Oude Delft 17. J. van der rijwielhersteller, Verwersdijk 178. Krogt, J. C. van der werkman, Delfg.weg 391. -C. A. Annastraat 28. J. van der tuinder, Twee Molentjesvaart 48. J. A. van der Koopman, Doelenstraat 55. L. J. van der tuinder, v. Bleijswijckstraat 43. N. van der -agent van politie, Palamedesstraat 23. P. A. van der arbeider, Kruisstraat 27. Wed. P. J. van der, geb. C. de Groot Dirklangenstr. 38. Krol, Jac. van der -- rest.houder, Hipp.buurt 12-14. Tel. 1183. Kromhout, C. stoker, Pootstraat 25. C. metaaldraaier, Rozenstraat 13. E. tapper, Phoenixstraat 94. W. -fabrieksarbeider, Paardenmarkt 8. Krommenhoek, M. C. Twee Molentjeskade 9. P. G. opzichter le klas Openb. Werken, Twee Molen- tjeskade 9. Kromwijk, H. A. smid bankwerker, Rotterdamscheweg 11. Kronenburg, N. leerlooier, Achterom 113. Kronshorst, B. -los werkman, Doelenstraat 79. C. los werkman, Gasthuislaan 114. Kroon, A. arbeider N.S., Kloosterkade 81. B. H. broodbakker, Rotterdamscheweg 256. H. fabrieksarbeider, De Colignystraat 89. P. machinezetter, Palamedestraat 6. Wed. S. F., geb. Loof Oostsingel 113. - P. de gep. werkman, De Genestetstraat 4. C. G. van der in heerenmode-art., O. Langendijk 8, Tel. 883. Krooss C. werkman, Dirklangenstraat 21. Joha. Ca. Pieterstraat 19a. C. P. TONINO, GOUDSMID, MARKT 41—43, TELEF. 227 Voor cadeaux het aanqewezen adres. 186 PIANO GRAMOPHONS RADIO PEPERSTR. 8-10 VOORSTR. 38-40

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 196