TH. VAN LEIPSIG TABELLARISCHE BOEKEN WIJNHAVEN 13 voor elke administratie Koelet, A. letterzetter, Buiten-watersloot 26. A. P. boekdrukker, Simonsstraat 59. -H. werkman, Achterom 42. Wed. J. W. geb. Vroegop Achterom 42. J. W. J. mag.bed., Nassauplein 37. P. gemeentebode, Wijnhaven 24. Wed. P. Rietveld 109. P. A. werkman, Oranjestraat 20. Zie ook Coelet.) Koelewijn, Wed. C., geb. Tetteroo Nassaulaan 61. C. J. typograaf, Schimmelpenninckstraat 5. M. J. timmerman, Nassauplein 44. Koelink, G. smid, Pootstraat 29. Vrouw van G., geb. Martens Wiggelinastraat 7. Mej. J. M. Arnoldstraat 10. Mej. M. J. G. - telefoniste, Paul Krugerstraat 2. J. P. timmerman, Simonsstraat 81. Koelmans, J. smid, Molslaan 85 a. J. broodbakker, Singelstraat 35. S. broodbakker, Brasserskade 23. Koene, A. werkman, Anna Beijerstraat 8. A. schipper, Bosschastraat 28. C. kistenmaker, Brasserskade 84. H. Chr. J. huisschilder, Molslaan 110. -H. W. werkman, Mol§teeg 26 a. L. C. P. werkman N.G.S.F., Oostsingel 159. - M. J. Brasserskade 82. P. veldarb., Rott.weg 130. P. M. tuinderskn., Raamstraat 19. Koenen, H. C. werkman, N.G.S.F., Pieterstraat 53. Koeners, Wed. P. A. H. M. kleerbleekster, Hugo de Groot straat 106. Tel. 721. Koert, A. teekenaar, Nieuwelaan 26. G. A. ambt. Pensioenraad, Nieuwelaan 26. Koerten, A. agent van politie, Laan v. Overvest 54. Koeslag, G. J. kapper, Achterom 16. Mej. H. onderwijzeres, Delfg.weg 235. J. tuinman T.H., Poortlandlaan 33. J. H. bolemist, Hippolytusbuurt 2. Tel. 228. Zn., Fa. T. bloemenmagazijn, Hippolytusbuurt 2. Tel. 228. C. P. TONINO, GOUDSMID, MARKT 41—43, TELEF. 227 Electrische reparatie. Verguld- en verzilver-inrichting. 173

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 183