Kan, H. van vleeschhouwer, Crommelinlaan 6. -J. W. van tapper, Papenstraat 14. L. van schoenmaker, Anna Beijerstraat 12. M. van scheepmaker, Rott.weg 548. P, A. van fabrieksarb., Markt 60. P. J. van Nassauplein 3. Th. H. van winkelchef, Papenstraat 14. Th. J. van kuiper, Achterom 98. Th. H. C. van fabrieksarb., Tuinstraat 11. W. Th. J. van bankwerker, Choorstraat 52. Kanter, Ph. de onder-dir. N.O.F., KI. Vrijenban 2. Tel. 502. Kanters, A. J. schilder, Paardenmarkt 63. B. rangeerder N.S., Javastraat 17. straatmaker, Laan van Overvest 74. C. timmerman, Laan van Overvest 74. J. P. H. kapper, Binnenwatersloot 36. Kanij, J. groentenkoopman, Verwersdijk 50. L. groentenkoopman, Oosteinde 178. Kap, A. letterzetter, van Bleijswijckstraat 36. J. fabrieksarb., Palamedesstraat 37. Chr. W. werkman, Palamedesstraat 19. Wed. G. J., geb. Weijkamp Palamedesstraat 19. W. mag.meester, Schimmelpenninckstraat 8. Kapaan, J. timmerman, J. W. Frisostraat 6. L. winkelier, Simonsstraat 47. Kapel, B. A. J. werkman, Zuideinde 118. J. arbeider, Zuideinde 125. Kaper, A. P. de winkelier in heerenmodes, O. Delft 196. T. de koopman, Hertog Govertkade 3. Kapsenberg, A. ambt. N.G.S.F., Laan v. Altena 8. Kaptein, A. uitvoerder beton- en waterb.k. werken, Frederik Hendrikstraat 55. E. warmoezier, Verl. Singelstraat 75. J. sergeant politietroepen, Rott.weg 218. N. particulier, Oude Delft 216. N. H. slager, Oude Delft 216. P. kantoorbed., Fr. Hendrikstraat 55. P. tuinder, Buitenwatersloot 253. C. P. TONINO, GOUDSMID, MARKT 41—43, TELEF. 227 Voor cadeaux het aangewezen adres. 160 PIANO GRAMOPHONS RADIO PEPERSTR. 8-10 VOORSTR. 38-40

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 170