Hendriks, S. sigarenmaker, Borneostraat 8. T. huisschilder, Verl. Singelstraat 44. Hendriksen, H. J. plantsoenwerker, Groenlandschelaan 11. Hendriks, F. J. werkman, Brasserskade 174. J, M. L. kantoorbeambte, v. Leeuwenhoeksingel 40. Hengel, P. van bouwknecht, Buitenwatersloot 277. Hengsdijk, J. stationsambt., Iz. Hoornbeekstraat 30. Hengst, D. den geldophaler, bij de stichting Centraal Woning- beheer, Koornmarkt 66. J. den bakker, Prof. Krausstraat 3, J. den kleermaker, Rott.weg 68. -Dames M. en S. A. den kamerverhuursters, Binnen- watersloot 29. - P. den kantoorbed., Koningsplein 87. S. den kleermaker, Koornmarkt 66. -W. den kleermaker, Oosteinde 234. Y. den broodbakker en winkelier, Brab. Turfmarkt 1. Henken, H. stationsambtenaar, Delfg.weg 80 C 1. Hennekes, H. sigarenmaker, Prof. Krausstraat 22. J. fabrieksarb., Zuideinde 79. Henneveld, Wed. J. L., geb. Morien, C. M. Boterbrug 1. P. fondsbode en assuradeur, Iz Hoornbeekstraat 10. Tel. 1402. P. H. schoenmaker, Graswinckeistraat 79. Henneveldt, Wed. F. W., geb. Zanden, van der van der Mas- tenstraat 26. Hennevelt, J. C. magazijnknecht lichtbedrijven, De Genestet- straat 14. Henrar, J. M. G. ass. T.H., Rott.weg 29. Hensen, Mej. M. P. Huiterstraat 2 a. P. H. bankwerker T.H., Hopsteeg 38. Hensens, H. A. Dr. Schaepmanstraat 25. Hentel, H. A. techniker, Verwersdijk 24-26. Hentschel, Wed. J. C. F., geb. Stolk Oosteinde 83. Herbert, N. arb. N.G.S.F., Prof. Krausstraat 9. Herman, C. M. brandersknecht, Crommelinlaan 31. H. fabrieksarb., Dr. Schaepmanstraat 22. J. F. werkman, Warmoezierstraat 13 b. C. P. TONINO, GOUDSMID, MARKT 41—43, TELEF. 227 Voor cadeaux het aangewezen adres. 128 PIANO GRAMOPHONS RADIO PEPERSTR. 8-10 VOORSTR. 38-40

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 138