TH. VAN LEIPSIG WIJNHAVEN 1—3 VULPENHOUDERS uitsluitend le Idas merken Gouw, J. bankwerker, Anna Boogerd 64. L. kleermaker, Bosschastraat 45. Gouweleeuw, C. werkman, Rietveld 22. C. schipper, Verl. Singelstraat 31. C. P. melkbezorger, Hopsteeg 61. J. steenkolensjouwer, le Nieuwsteeg 11. J. C. fouragehaudelaar, Spoorsingel 51: P. C. drijfriemenmaker, Plateelstraat 24. W. P. aardappelschillenophaler, Crmmelinlaan 65. Gouweloos, H. fabrieksarb., Geerweg 102. M. bouwknecht, Rott.weg 584. Graaf, A. de werkman, Pieterstraat 130. A. de werkman, Molenstraat 14. J. de fietsenbewaarder, postkantoor, Singelstraat 14. J. de houthandelaar, Laan van Overvest 54. J. de officier L.d.H., Voorstraat 83. J. de pluimveehandelaar, Rott.weg 184. J. de koopman oud ijzer, Raamstraat 83. J. de rijwielhandelaar, Rott.weg 368. J. H. de musicus, Breestraat 2 a. J. L. de kopervormer, Achterom 27. J. P. de smid, Hoornschestraat 13. N. J. H. de comm. pl. belast., Oude Delft 145. M. de smid, Rott.weg 182. P. M. de letterzetter, Iz. Hoornbeekstraat 35. A. van de huisschilder, Zuiderstraat 172. G. J. van de houtbewerker, Kloosterkade 65. Wed. J. C. van de Rott.weg 40. H. van de brievenbesteller, Kloosterkade 53. J. van de hulpsmid, Pr. Mauritsstraat 108. C. A. van der koetsier flesschenfabr., J. de Wittstr. 19. Mej. G. van der sigaren winkelierster, Achterom 14. J. van der stoker gasfabr., Achterom 25. L. van der timmerman, Rott.weg 85. L. M. van der werkman lijmfabr., Nassaulaan 94. M. J. van der metselaar, Paul Krugerstraat 3. M. J. van der metselaar, Oostplein 8. Tha. P. van der ass.e T.H., Oude Delft 223. Graaff, A. L. de fabrieksarb., St. Olofsstraat 17. C. de werkman, oliefabr., Ruivenstraat 440. C. A. de kleermaker, Prof. Krausstraat 29. C. P. TONINO, GOUDSMID, MARKT 41—43, TELEF. 227 Specialiteit massieve gladde gouden ringen. 109

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 117