G. TH. VAN LEÏPSIG WIJNHAVEN 1—3 Het bekende MOLENBLOK in 3 formaten10, 15 en 30 cents Funnekotter, A. Th. S. boterhandelaar, Markt 41. Co. boter- en kaashandel, Oude Delft 84. Tel .215. Fusco, A. orgeldraaier, Pieterstraat 19. Fuyk, J. P. J. de rijkswerkman, Pootstraat 86. Fuijkschot, P. schoenmaker en winkelier. O. Delft 122, Tel. 728. Fijten, S. fabrieksarb., Pootstraat 92. Gaade, W. boekdrukkerij, Verwersdijk 4-6. Tel. 131. Gaag, A. van der ondermeester N.G.S.F., Agnetapark 115. A. van der werkman, Waldeck Pyrmontstraat 12. A. van der tuinder, Brasserskade 103. A. van der werkman, Ant. Heinsiusstraat 8. Wed. A. van der, geb. Treurniet v. Bleijswijckstraat 1. Anna van der Rietveld 45 ben. Wed. A. van der, geb. Kaptein Graswinckelstraat 2. Mej. A. C. van der strijkster, Dirklangenstraat 24. Wed. A. C. v. d., geb. Bruijn, De Spoorsingel 2 a. A. C. van der fabrieksarb., Harmenkokslaan 49 a. B. M. van der gem. werkman, v. d. Boschstraat 3. C. van der varensgezel, Graswinckelstraat 2. C. P. van der werkman, Scheepmakerij 97. D. van der onderwijzer, Buitenwatersloot 205. F. M. D. van der meubelmaker. Piet Heinstraat 82. F. J. A. van der timmerman, Ezelsveldlaan 49. G. van der schipper, Adr. Pauwstraaf 14. G. van der koopman in aardappelen, Buitenwatersloot 165, Tel. 952. G. C. van der tuindersknecht, Dirklangenstraat 29. Gezusters G. H. en J. S., Warmoezierstraat 3 b. H. C. van der ondermeester N.G.S.F., Simonsstraat 91. Wed. J. van der, geb. Ooykaas Ezelsveldlaan 49. L. P. van der timmerman, Slingelandstraat 5. J. van der schipper, Jac. Catsstraat 4. J. van der schipper, Slingelandstraat 3. Wed. J. F. van der Delfg.weg 66. K. van der smid. Achterom 76. L. M. J. van der - reiziger, Molslaan 116. Marie Corn, van der Broerhuisstraat 26 b. N. G. van der electriciën, Spoorsingel 2 a. C. P. TONÏNO, GOUDSMID, MARKT 41—43, TELEF. 227 Gouden en zilveren Dames en Hceren Armbandhorloges. 99

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1930 | | pagina 105