TH.VAN LEIPSIG Tabellarische boeken C. P. TONINO, GOUDSMID, MARKT 43 TELEF. 227 Specialiteit massieve gladde gouden Ringen. 63 WIJNHAVEN 1-3 voor elke administratie. Celliée Muller, J. M. du gep. Rij'ksontv. D.B., N. Plantage 54c. Cenin, J. M. koetsier, Van der Mastenstraat 40. Centraal Kleedingmagazijn, Oude Delft 4T, Tel. 638. Ceschi, Firma Wed. D. Zn. -schoorsteenvegers, metselaars, Brab. Turfmarkt 19a. C. D. schoorsteenveger, Brab. Turfmarkt 19a. Wed. D., geb. M. C. van der Heijdt Brab. Turfmarkt 19a. Chardon, Mr. P. adv. en proc., lid Gemeenteraad, Spoor- singel 28. Tel. 346. Charlier, J. L. D. huisschilder, Odulphusstraat 20- L. T. huisschilder, Rembrandtstraat 17. -L. Th. C. loodgieter, Vian Bronchorststraat 2. Ghatelain, D. J. sigarenmaker, Carthuijzerstraat 25. Chatenier, C. L. du monteur G.E.B., Buitenwatersloot 208- F. A. du fabrieksarbeider, Bankastraat 38. du, geb. M. v. d. Gaag, Brabantsche Turfmarkt 61a. Chef-telefoniste Centraal-Bureau. Tel. 700. Qhoufoer, F. fabrieksarbeider, Wippolderstraat 6. W. F., geb. v. d. Heuvel Patrimoniumstraat 20. F. kantoorbediende, Kloosterkade 226. H. J. werkman, Pootstraat 119. H. J. bouwk. teekenaar lijmfabriek, C. Trompstraat 69. Wed. J., geb. Salomé, L. Ezelsveldlaan 29. Choufour, J. C. rijksveearts, Phoenixstraat 7. Christen, M. hoofd eener bijz. school, Spoorsingel 7. Christiaanse, W. H. Paardenmarkt 57. Chijs, J. J. B. van der directeur N.V. Ned.-Indische Uitgevers- Maatschappij (Den Haag), Noordeinde 14. Mr. W. van der adv. en proc., Spoorsingel 67. Tel 537. Cieraad, J. H. kantoorbediende, Laan van Altena 32. Cieremans, Mej. C. E. M. -- Coenderstraat 5. Wed. J., geb. Houtzager Phoenixstraat 25. J. C. M. onderwijzeres, Coenderstraat 5. Johanna H. J. Phoenixstraat 23. M. J. verpleegster, Phoenixstraat 23. -M. W. chef-rijkstelefoniste, Phoenixstraat 25. Cinjee, A. C. fabrieksarbeider, DaMiastraat 4. C. A. werkman glasfabriek, Molslaan 48. J. Vlamingsteeg 30. I. J. horlogemaker, Paardemarkt 29. Cinjee, J. P. scheepsklinker, Doelenstraat 18. P. J. werkman, Rietveld 164. W. J. boekbinder, Paardemarkt 29.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 68