„DE HANDEL" DELFT ADMINISTRATIEKANTOOR MGLSLAAN 2 BOEKHOUDINGEN Inrichten, Bijhouden, Controleeren CYCLOSTYLE en SCHRIJFMACHINEWERK S~; I H* A. VAN DEN AKKER SERIEUSE BEHANDELING - LAGE TARIEVEN 486 Leeuwen, W. A. van Hippolytusbuurt 39. Renaud, fa. J. Noordeinde 27-29. Reijnders, W. A. Markt 45. Schapers, H. Binnenwatersloot 25. Veldhoven, Wed. M. van Vrouwenrecht 6-7. RFf STIWP Adviezen, Aangiften. Verzoekschriften, Bezwaarschrif- DDLHO i lit vJ ten, Beroepschriften, Navorderingen Convocatien, Verslagen, Rapporten, Bestekken Leeraar Boekhouden Oud Belasting Ambtenaar Administratie, enz. ..Delfia" Koornmarkt 36. Steno Dactylo Inst. Standaard Systeem ..Schoevers' Noordeinde 13. Schrijfkamer Vlamingstraat 36. Afbetalingsmagazijnen, enz. Blokpoel, fa. C. Gasthuislaan 107. Delftsch Credietbureau Koornmarkt 7. Meyer, fa. D. Mag. „De Bazar", Voldersgracht 3-4a. N.V. Handelsvennootschap v.h. 't Centrum -Oranje Plantage 45. N.V. Het Eerste Leidsche Modelhuis Vlamingstr. 26-26a. N.V. Goederenh. M. Katan Kantoorgracht 17. N.V. Schuler's Goederenh., C. G. Geer 48. Apothekers. Filedt Kok, fa. J. A. Oude Delft 188. Fischer, fa. S. J. Koornmarkt 65. Hanssen Nijdam, fa. Burgwal 5. Kipp, W. A. Oude Delft 204. N.V. Ie Ned. fabr. v. Mousseerende Zouten v.h. B. E. Wolda Co. - Binnenwatersloot 24.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 495