342 VLEUGELS, PIANO'S, ORGELS MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Prima doublé Ringen vanaf f 1.10 met langdurige garantie. Gramofoons, Radio, Gedrukte muziek Diverse MUZIEKINSTRUMENTEN Wolde, L. ten bedrijfsleider. Julianalaan 12. Waldendorp, K. gepensionneerd, Buitenwatersloot 122. Wolf, H. J. -bode uitkeeringsfonds, Vlamingstraat 53a. H. J. expeditiekneabtN. Langendijk 71. J. H. electriciën, Bagijnhof 42a. A. C. de rijwielhandelaar, Gasthuislaan 109. C. A. M. de stalhouder, Phoenixstraat 64. Tel. 62. H. de handel in fourage, Phoenixstraat. Tel. 62. echtgenoote van H. M. de stalhouderij, Phoenixstr. 37. wed. geb. M. Bouwer Delfg.weg 34. J. C. procuratiehouder, Kanaalweg 24. C. horlogemaker, Koornmarkt 2. L. glasblazer, Brasserskade 89D. M. fabrieksarbeider, Handboogstraat 7. R. glasblazer Brasserskade 64. W. de letterzetter, Brasserskade 172. Wolferen, J. van fabrieksarbeider, Corn, de Wittstraat 14. L. van spekslager, Vischsteeg 16. Wolff, F. J. houtdraaier, Frederik Hendrikstraat 63. P. houtdraaier, v. d. Mastenstraat 35a. wed. D. de, geb. v. d. Vange Kolk 28. Frans, H. de opticien-instrumenthandel, Peperstraat 9. Tel. 936. Wolffenbuttel, wed. C. J., geb. Saai Eliza Dorusstraat 4. Th. G. J. kantoorbediende, Palamedesstraat 20. Wolhoff, W. M. gistschepper N.G. S.F., Rotterd.weg 38. Wolken, wed. J. F., geb. Poelman Oostsingel 114. Wolsheimer, G. hoofdopzichter G.E.B., Fred. Hendrikstr. 17 Wolsky, J. F. winkelier in damesmodes, Wijnhaven 15. Tel. 318 Wolterman, wed. G. Ch. Vermeerstraat 27. Walters, J. E. koperslager, Bankastraat 30. I. scheikundige lijmfabriek, Oostsingel 53. Wolterbeek, firma S. in comestibles, Wijnhaven 19. Tel. 199. Wolvekamp, G. J. behanger, Paardenmarkt 52. Workum, A. M. Th. van perser N.O.F., Koningsplein 77. W. H. A. van fabrieksarbeider, Johanna Wiggelinastr. 6. W. H. A. van fabrieksarbeider, Trompetstraat 58. Worminkhuizen, K. F. -werkman. Geerweg 69. M. smid, Paardenmarkt 9. Worp, M. dir. Nijverheidsavondsch., H. de Grootstraat 107. Wortel, S. van bleekersknecht, Oostsdngel 125. Tel. 194.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 349