VLEUGELS, PIANO'S, ORGELS MAGAZIJN „LUXE", MARKT 41 - TELEF. 227 Prima doublé Ringen vanaf f 1.10 met langdurige garantie. 326 Gramofoons, Radio» Gedrukte muziek Diverse MUZIEKINSTRUMENTEN Voskuijl, A. J. in zuivelwaren, Boterbrug 15. Tel. 226. -A. Th. werkman, Paardenmarkt 22. wed. A. J. Verwersdijk 54. G. G. -in zuivelwaren, Buitenwatersloot 48. wed. J. A., geb. Beurner Rietveld 24. mej. J. M. A. Gasthuislaan 145a. wed. L. G., geb. J. van Velzen N. Langendijk 3. P. L. M. koopman in zuivelproducten, Rotterd.weg 34. Vossigna, H. C. tabaksbewerker, Gasthuislaan 26. Vossnack, E. J. hoogleeraar T.T., Rotterd.weg 105. Vrachtgoederenkantoor H.S.M., Parallelweg. Tel. 33 Vredenbregt, A. vleeschbouwer, Gasthuislaan 17a. C. J. .stoker lijmfabriek, Dr. Sdhaepmanstraat 95. ,H. timmerman, Fred. Hendrikstraat 99. J. metaaldraaier, Brasserskade 122. wed. geb. van Leeuwen -Zuiderstraat 55. S. L. koopman, Rietveld 30a. wed., geb. J. S. Sanders Oude Delft 42. Vireeburg, H. C. houtkooper, Spoorsingel 71. Tel. 781. Vreede, B. de fabrieksarbeider, Agneta Park 138. -- C. A. de arbeider N.O.F., Zuideinde 45. G. de schippersknecht, Hopsteeg 27. G. L. de -landbouwersknecht, Brasserskade 10. G. W. de metselaar, Spiekmanstraat 4. H. J. de werkman, v. d. Mastenstraat 27. J. de -winkelbediende, Oosteinde 132. de mouter N.G. S.F., Willemstraat 22. J. de werkman, Rotterd.weg 106. A. de korenmolenaar, Kethelstraat 1. J. G. de werkman, St. Aldegondestraat 37. N. de metselaar, Harmenkokslaan 18. wed. N., geb. 'Diehl Kethelstraat 7. P. C. de melkslijter, Molslaan 69a. P. C. de drijfriemenmaker, Dirklangenstraat 10. W. J. de tuinder, Twee Molentjeskade 54. Vreenegoor, W. huishoudster, v. d. Boschstraat 6. Vreeswijk P. F. plateelschilder, Piet Heamstraat 30-32. Vreugdenhil, J. koetsier van Gend Loos, Molslaan 25. H. onderwijzer, Corn. Trompstraat 57. Vreulink, A. F. boekdrukker, Brasserskade 40. Vricfcx, wed. P. C., geb. M. S. Poetsema Kloosterkade 230. VHeling, C. M. electrotechniker G.E.B., Simonsstraat 72.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 333