316 VLEUGELS, PIANO'S, ORGELS MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Voor cadeaux het aangewezen adrss. Gramofoons, Radio, Gedrukte muziek Diverse MUZIEKINSTRUMENTEN Vermeer, D. gemeentewerkman, Gasthuislaan 211. H. Zuiderstraat 174. J. W. sigarenmaker, Zuiderstraat 114. W. -sigarenmaker, Cohen Stuartstraat 2. Vermeesch, J. F. smid, Doelenstraat 82. Vermeule, wed. P., geb. G. H. Scheffers, A. Duijckstraat 15. Vermeulen, A. gep. brander N. G. S. F., Oostplantsoen 5. wed. A., geb. Ham Nieuwe Langendijk 54. A. slagersknecht, Kloosterhofje 1. A. G. meesterknecht, Bagijnhof 74. A. M. melkrijder, Vischsteeg 36. B. schipper, Professor Krausstraat 8. -wed. C. A., geb. Klamer Oosteinde 78. wed. G., geb. Post Zuiderstraat 24. vrouw van G., geb. Esbeukman, Oosteinde 180a. G. A. timmerman, Hugo de Grootstraat 33. G. J. kastelein, Oosteinde 29. G. J. werkman N. G. S. F., Anna Boogerd 5. H. koetsier flesschenfabriek, Oostsingel 161. J. fabrieksarbeider, Hugo de Grootstraat 13. J.sigarenmaker, Trompetstraat 30. J. tapper, Binnenwatersloot 8. J. fabrieksarbeider, Frisoplein 20. J. J. werkman, Rotterdamscheweg 149. J. N. werkman, Oostsingel 157. wed. K., geb. Groen Doelenstraat 14. L. houtzager, Rotterdamscheweg 306. wed. M., geb. Weitje Buitenwatersloot 187. M. W. kamerverhuurster, Oude Delft 124. gezs. M. en J. A. Papenstraat 6. -N. P. J. koopman in brandstoffen, Gasthuislaan 193. Tel. 84. P. schipper, Kloosterkade 126. P. A. J. werkman, Dirklangenstraat 53. P. B. L. schipper, Achterom 90. wed. P. geb. van Leeuwen Gasthuislaan 186. Q. A. J. chauffeur, Palamedesstraat 37. Th. koetsier, Westerstraat 2. Th. H. smid N. G. S. F., Odulphusstraat 8. W. keurmeester van vee en vleesch, Pr. Mauritsstr. 2 W. J. huisschilder, Zuiderstraat 252. W. J. fabrieksarbeider, Rotterdamscheweg 306.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 323