310 VLEUGELS, PIANO'S, ORGELS MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 TELEF. 227 Prima doubié Ringen vanaf f 1.10 met langdurige garantie. Gramofoons, Radio, Gedrukte muziek Diverse MUZIEKINSTRUMENTEN Veldhuis, W. A. huisschilder, Oldebarneveldtstraat 15. Vellekoop, C. verzekeringsagent, Simonsstraat 1. E. boekdrukker, De Colignystraat 19. G. timmerman, Nieuwe Langemdijk 35. H. winkelbediende, Rietveld 162. rijwielhersteller, Jan Willem Frisostraat 42. P. bankwerker, Piet Heinstraat 51. P. M. directeur sociëteit Phoenix", v. Houtenstraat 12 W. -typograaf, De Colignystraat 19. wed. W., geb. Koolhoven Rietveld 49c. wed. W., geb. J. Delwel Verwersdijk 53. Veis, C. R. sigarenmaker, Buitenwatersloot 293. W. matrassenmaker, Zuiderstraat 146. Velsen, F. Th. van grossier, Harmenkokslaan 51. G. A. van stoker, Anne Boogera 41. -G. A. van bediende. Rietveld 95. wed. J. J. van, geb. M. Adegeest, Rotterdamscneweg 14. H. M. van arbeider, Odulphusstraat 31. Velthoven, wel. A. J., geb. A. M. C. Lindeman Beestenmarkt 45 E. G. Th. costuumnaaister, Poortlandlaan 82. J. C. M. M. agentesse Lotisico, Oude Delft 142. J. J. van barbier, Vrouwjuttenland 3. Theodora, W. P. -kantoorbediende, Poortlandlaan 82. W. tuinder, Dr. Schaepmanstraat 7. Veldhuyzien, B. smid, Carthuyzerstraat 29. Veltrop, S. J. metaaldraaier, Brasserskade 111. Velze, A. M. van teekenaar, Rembrandtstraat 34. W. F. van gymnastiekonderwijzer, Delfg.weg 187. Velzen, A. van werkman, Buitenwatersloot 80. A. C. van tapper en slijter, Lange Geer 14. A. J. vrachtrijder. Zuideinde 44. A. W. van bankwerker, Maerten Trompstraat 2. A. L. van koopman, Gasthuislaan -247. A. W. van bleeker, Nieuwelaan 32. A. M. C. van kamerverhuurster, Oranje Plantage 44. B. M. van kuiper en winkelier, Zuideinde 64. B. M. van bouwman, Zuideinde 62. C. J. van sigarenmaker, Jan de Wittstraat 46. C. van sigarenfabrikant, Oude Langendijk 25. C. van sigarenmaker, Buitenwatersloot 273. C. C. van sigarenmaker, Westerstraat 97. Tel. 820.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 317