TH.VAN LEIPSIG Corona- Schrijfmachine L. J. van der Valk J.F.zn. i I jfi;;| I OUDE DELFT No. 109 307 Van ouds bekende Bloemenmagazijn van is ALLEEN gevestigd 1 I 1 Telefoon 337 Giro 82058 C P TONINO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Gouden en Zilveren Dames en Heeren Armbandhorloges. WIJNHAVEN 1-3 voor reis en Drivé. Valkenburg, A. A. werkman, Willemstraat 21. C. vleeschhouwer, Gasthuislaan 261a. Tel. 846. H. adj.-comm. Raad van Arbeid, Poortlandlaan 5. Valkenburg, J. G. kantoorbediende, Oude Delft 81. L. vleeschhouwer, Vlamingstraat 42. S. J. vleeschhouwer, Brabantsche Turfmarkt 80. W. bouwman, Rotterdamscheweg 584. Valstar, A. arbeider, Billitonstraat 27. J. timmerman, Johanna Paulinalaan 40. Vaneveld, H. J. koopman, Harmenkokslaan 60. Vange, mej. C. van der Verwersdijk 172. C. C. van der timmerman, Graswinckelstraat 4. C. C. van der onderwijzer, Graswinckelstraat 4. J. van der verpleegster, Verwersdijk 172a. P. J. van der kassier bij Delfland, Mijnbouwstraat 19. Vast, J. de meubelmaker, Pootstraat 47. Vastenburg, L. behanger, Zuiderstraat 54. W. boekdrukker, Agnetapark 12. Vecht, A. van der werkman, Gasthuislaan 231. Veefkind, mej. M. onderwijzeres, Rotterdamscheweg 31. Veelenturf, A. W. slager, Kolk 11. Veen, A. van werkman, Kromstraatsteeg 6. A. van Bronchorststraat 16. A. J. van broodbakker, Gasthuislaan 241. C. van kabelmonteur G. E. B., Vrijenbanschelaan 11. B. van mandenmaker, Achterom 121. C. G. van metselaar, A. Heinsiusstraat 2. wed. C. J. P. Rietveld 10.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 314