TH.VAN LEIPSIG Solide lederwaren C. P. TONINO GOUDSMID, MARKT 43 TELEF. 227 Specialiteit massieve gladde gouden Ringen. 287 WIJNHAVEN 1-3 Koffers, Tasschen. Spek, J. van der sigarenmaker, Laan van Overvest 39. -L. van der Corn. Trompstraat 66. - N. van der boekhoudster, Oude Delft 225 N. van der bouwman, Rotterdamscheweg 215. wed. P. v. d., geb. A. M. Rademaker Brab. Turfmarkt 43. P. van dier sigarenmaker, Brasserskade 88. P. A. van der koopman, Wdllemstraat 40. -W. P. van der slager, Gasthuislaan 81. Y. van der werkman, Odmlphusstraat 39. Spelt, P. poelier en logementhouder, Hoornschekade 9. T. fabrieksarbeider, Doelenstraat 56. Spendel, C. J. lid van den Gemeenteraad, Oostsingel 109. G. wissellooper, Joh. Paulinalaan 24. wed. J. P. C., geb. Smits -Mo'lslaan 116. J. M. boekhouder, Kloosterkade 220. Sperna Weiland, A. C. onderwijzer, Koningsplein 81a. H. C. kantoorbediende, Gasthuislaan 85. iwed. K., geb. van der Loos Gasthuislaan 85. Spierenburg, G. ko'ffiehuishouder, Beestenmarkt 14. Spiering, P. rijwielhersteller, Oosteinde 35. Spiero, J. bankwerker, Crommeldnlaan 61. Spies, C. T. fabrieksarbeider, Hopsteeg 3. Spindler, C. zeilmaker, Sdheepmiakerdj 107. H. R. gla'zenwassciher, Bosschastraat 44. Splithoven, wed. L., geb. van der Kraan, v. Bronchorststraat 11. Spoel, G. M. van der fabrieksarbeider, Emmastraat 6. Spoor, D. J. kapper, Buitenwatersloot 11. - J. J. fabrieksarbeider, Dertdenhuizen 14. M. N. fabrieksarbeider, Breiestraat 11. - W. wissellooper, Bdllitonstraat 24. Spoorweg-Maatsohappij. Hol'l. IJzeren. Bestelgoederenkantoor. Tel. 377. Vrachtgoederenkantoor. Tel. 83. Sprakelaar, A. van fabrieksarbeider, Rietveld 13. B. van vormer, Delfgauwscheweg 10. D. F. van instrumentmaker, Torenstraat 4B. Spreeuw, J. C. J. acrobaat, Verwersdijk 164. Sprenger, wed. C., geb. Lamb Piet Hednstraat 12. J. A. gep. schoolhoofd, Sdmonsstraat 98. Th. A. H. cartonnagewierker, Oosteinde 195. W. L. C. timmerman, Verl. Singelstraat 53. Springer, A. winkelier, Verwersdijk 43. A. P. machinist, Jacob Gatsstraat 34. J. fabrieksarbeider, Lombokstraat 30.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 292