VLEUGELS, PIANO'S, ORGELS MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Prima doublé Ringen vanaf f 1.10 met langdurige garantie. 278 Gramcfoons, Radio, Gedrukte muziek rijverse MUZIEKINSTRUMENTEN Schweitzer, J. speelgoedmaker, Harmenkokslaan 56. Schijf, P. spoorwegarbeider, Pootstraat 70. Schijindel, J. F. van schoenmaker, Vlamingstraat 31. Sedee, A. W. M. winkelbediende, Breestraat 21. F. J. gep. ijzerdraaier, Rietveld 72. wed. P. L., geb. Rip Oranjestraat 5. Th. A. P. kerkknecht, Voorstraat 26. W. C. M. broodbakker, Graswinckelstraat 2D. Segaar, C. J. banketbakker, Verwersdijk 30. Segeren, M. G. timmerman, Joh. Wiggelinastraat 4. Seilberger, J. glasblazer, v. d. Mastenstraat 5. Seinstra, C. smid, Oranjestraat 26. Seifert, Ma. S. ass. T.H., Spoorsingel 33. Sekhuis, G. H. onderwijzer, Oranje Plantage 36. Selm, B. van chauffeur, Corn. Trompstraat 1. Senf, H. L. mattenmaker, Ezelsveldlaan 39. J. W. -modelmaker, Vlamingstraat 33A. P. bouwk. teekenaar, Delfg.weg 217/21. Sengers, J. H. J. leeraar ambachtsschool, W. de Zwijgerstraat 35 Seton, H. koperslager, Rotterdamsdheweg 268. Setteur, G. C. E. gep. commies pl. bel., Pr. Mauritsstraat 50. Seuren, D. van laborant N.O.F., Hugo van Rijkenlaan 22. J. D. van boekdrukker, Tuinstraat 24. J. J. van fabrieksarbeider, Dirklangenstraat 5. Maria van muziekleerares, Vlamingstraat 20. wed. P. van, geb. Houtman Vlamingstraat 20. L. J. van sigarenmaker, Oosterstraat 74. P. L. van steenkolenhandel aar, Rietveld 147. Tel. 210. vrouw R. van Nassaulaan 14. R. J. van letterzetter, Brasserskade 192. W. J. van typograaf, H. de Grootstraat 37. W. M. van incasseerder, Oosterstraat 74. Seuren Smit van Vlouw. Tel. 393. Seuter, Johanna M. C. en Wilhelmina E. -Oude Delft 84. Sevenhuijsen, W. G. timmerman, Delfg.weg 26. Seyp, F. J. M. van de Markt 55. -- wed G. M. van de, geb. Bots Oude Delft 203. H. L. M. van de graanhandelaar en wethouder, Spoor singel 26. Tel. 156. Pakhuis tel. 332. J. A. M. A. modiste, Markt 55. J. M. A. van de brands toffenh amdel aarMarkt 55. Siberg, wed. Jhr. P. G., geb. Westerman Verwersdijk 71.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 283