M J. Th. SCHULTEN, Delft AANNEMER TAXATEUR TELEFOON No. 141 - GIRO No. 29903 276 VLEUGELS, PIANO'S, ORGELS MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Groote sorteering Gero Zilver schepwerk. Gramofoons, Radio, Gedrukte muziek Diverse MUZIEKINSTRUMENTEN Schroder, E, A. F. electr.techn. bur., Oude Delft 28, Tel. 685. Schroer J. fabrieksarbeider, v. Bleijswijckstraat 45. Scbrumpf, C. J. koffiehuishouderGeerweg 110. C. J. meteropnemer G.E.B., Kloosterkade 12. wed. C. W. Anna Boogerd 3. D. bankwerker, Donkersteeg 56. J. P. W. glasblazer, v. d. Bosohstraat 1. J. J. fabrieksarbeider, Plateelstraat 36. kinderen P. K. J. v. d. Mastenstraat 8. Schrijver, H. zadelmaker, Verl. Singelstraat 38. Schrijvers, M. J. bed. Centr. Wondogbeh., Buitemwatersloot 186. W. M. muzikant, Verl. Singelstraat 6. Schuil, A. O. mandenmaker, Buitenwatersloot 132. Schuilenburg, H. T. sigarenmaker, Piet Heinstraat 57. Schuiling, D. T. ass. T.H., Oude Delft 88. Schuller, H. J. gemeente-werkman, Rietveld 56. Schulte, H. H. (firma Bervoets) heererikleeding, Wijnhaven 17. Tel. 374. Schulte en Flottow in manufacturen, Jac. Gerritstr. 23. Tel. 787. Schulte Lage, wed. A. A„ geb. Flottow Jac. Gerritstraat 23. Schuiten, J. T. timmerman en aannemer, lid Gemeenteraad. Bree- straat 33. Tel. 141.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 281