VLEUGELS, PIANO'S, ORGELS MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Prima doublé Ringen vanaf f 1.10 met langdurige garantie. 262 Gramofoons, Radio, Gedrukte muziek Diverse MUZIEKINSTRUMENTEN Ruijter. J. W. de fabrieksarbeider, Singelstraat 33. J. W. de -fabrieksarbeider, Oranje Plantage 13. W. A. de H. van Rijkenlaan 7. W. A. de -laboratoriumbediende, Kloosterkade 5. Zie ook Ruiter. Ruijter van Steveninck, A. W. de le luit. 15e Reg. Inf., Paar denmarkt 1. Rij, L. van rijksveldwachter, Korte Geer 11. P. R. van -kantoorbediende, Hugo de Grootstraat 124. R. van -kantoorbediende, Hugo de Grootstraat 124. R. van majoor van politie, Job. Wiggelinastraat 18. W. van in zuivelwaren, H. de Grootstraat 124. Rijgersberg, A. fabrieksarbeider, Geerweg 153. C. P. fabrieksarbeider, Wippolderstraat 3. G. A. - werkman, Koningsplein 123. J. A. C. fabrieksarbeider, Wippolderstraat 3. N. A. fabrieksarbeider, Laan van Altena 51. P. werkman, Koningsplein 121. Rijk, J. W. timmerman, Oosterstraat 14. Rijke, J. E. de scheikundige, Piet Heinstraat 38. Zie ook Reijken. Rijks Museum „Huis Lambert van Meerten", Oude Delft 199. Rijkers, J. W. fabrieksarbeider, Rotterdamscheweg 384. Rijks-Telegraafkantoor. Tel. 600, Hypolitusbuurt 16-18. Rijks-Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Rubberhandel en de Rubbernijverheid, Oude Delft. Tel. 533. Rijling, F. in zuivelwaren, Brasserskade 144. Rijn van Alkemade, Dr. A. C. van assistent T. H.. W. de Zwij gerstraat 9. Rijn, Abrajetta, J. M. Oude Delft 225. Johanna W. van Annastraat 2f. wed. van, geb. Nienbuis Nieuwe Laanstraat 14. A. van fabrieksarbeider, Westerstraat 22. A. van huisschilder, Graswdnckelstraat 77. A. L. van huisschilder, Achterom 52. G. van arts gemeente-ziekenhuis, Brab. Turfmarkt 4. G. J. van gem.-werkman, Gasthuislaan 91. H. J. van kaashandelaar, Buitenwatersloot 69. Tel. 716. J. van timmerman, Laan van Overvest 20. Tel. 285. J. A. van koetsier, Eliza Dorusstraat 7. J. N. van kopergieter, Dr. Schaapmanstraat 8. Tel. 358.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 267