TH.VAN LEIPSSG KANTOORMEUBELEN 235 C. P. TONÏNO GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Gouden colliers met hanger vanaf 7.65. WIJNHAVEN 1-3 Kaartsysteem, Losbl. boeken. Penning, W. J. N. sigarenmaker, Zuidersteeg 8. -wed. W. N. J., geb. Matla Pieterstraat 129. W. N. J. fabrieksbaas, Billitonstraat 9. Peterse, wed. Chr. C. Vlamingstraat 67. Pegels, C. N. tuinder, Pootstraat 11. Pegtel, P. hoofd eener bijzondere school, Fabritiusstraat 10. Peletier, H. C. stationschef, van Leeuwenhoeksingel 41. Pelgrim, G. timmerman, Oosteinde 242. Pelgrum, G. J. kleermaker, v. d. Boschstraat 35. Pels, H. W. Doelenstraat 73. Pelster, F. L. mijningenieur, Voorstraat 9B. Pelt, I. electricien G. E. B., Vlamingstraat 15. S. van zeeman, 2e Nieuwsteeg 6. Penni, T. H. gep. werkman N.G. S. F., Oosteinde 115. W. chauffeur, Annastraat 35b. Penning, J. -fabrieksarbeider, Emmastraat 4. L. kantoorbediende en sigarenwinkelier, Markt 50. wed. T.t geb. van Iterson I. Hoornbeeckstraat 37. Th. teekenaar, I. Hoornbeeckstraat 37. W. L. H. restaurateur, Oude Langendijk 13. Tel. 16. Pennings, H. sigarenmaker. Pieterstraat 16. J. W. C. sigarenmaker, Kloosterkade 158. Peppel, Ta. C. van de kantoorbed. P. en T., Annastraat 31b. Peppen, A. P. W. van - fabrieksarbeider, Koningsplein 51. A. W. van werkman N. G. S. F., Koningsplein 51. B. van laboratoriumbed. N. G. S. F., Agnetapark 152. wed. C. J. van, geb. Uyting Agnetapark 19. C. J. van bankwerker, Kloosterkade 31. H. G. van werkman. Noordeinde 65. van werkman, Bagijnhof 68. J. J. van zeepzieder, Noordeinde 33. J. J. A. van werkman N. G. 6 S. F., Fortuinstraat 9. J. M. van -werkman oliefabriek, Rietveld 157. K. P. J. huisschilder, Verwersdijk 164. M. F. van smid, Oldenbarneveldtstraat 36. P. A. van hulpsmid, Rietveld 135. T. W. van werkman, Dr. Schaepmanstraat 18. W. H. van fabrieksarbeider, Simonsstraat 23. Perlot, H. A. fabrieksarbeider, Bosschastraat 80. wed. geb. Bayards -Van der Madestraat 6. J. A. los werkman, Tulpstraat 7. Pernis, C. van -broodbakker, Coenderstraat 40. Perre, W. ambtenaar N. G. S. F., Laan van Altena 6.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 240