221 TH.VAM LEIPSIG Repareeren en gratis vullen wijnhaven 1-3 van alle vulpenhouders. MAGAZIJN „LUXE", MARKT 41 TELEF. 227 Voor cadeaux het aangewezen adres. Neder lof, D. bankwerker, Rozenstraat 33. L. kleermaker, Patrimoniumstraat 21. echt. v. W. M. Pieter Hendrikstraat 2. Neeleman, A. C. melkverkooper, Oostblok 58. C. melkverkooper, Pieterstraat 109. C. melkslijter, Pieterstraat 94. D. slager, Brab. Turfmarkt 4. Tel. 268. H. D. smid, Verl. Singelstraat 73. -arbeider, Rotterdamscheweg 100. M. C. sigarenmaker Oosteinde 47. P. tuindersknecht, Oostblok 32, S. monteur, Rotterdamsoheweg 164. W. monteur, Joh. Paulinalaan 8. Neerhout, J. part. klerk Dir. Belastingen, Simonsstraat 48. Neervoort, E. sigarenmaker, Jan de Wittstraat 22. Nieerijnen, B. van onderwijzer, Lange Geer 50. Nelisse, H. los werkman, Harmenkokslaan 78. Nellen, J. van arbeider N.S., v. Bleijswijckstraat 66. M van groentenkoopman, Raam 21. Nellestijn, J. A. van bouwvakarbeider, Singelstraat 47. Neomagus, J. L. gep. deurwaarder, Oosteinde 17. Nes, C. L. van hoogleeraar T.H., Corn. Trompstraat 77. Netten, Th. koopman in parapluies, Vlamingsteeg 5. Neuteboom, J. bankwerker, Sciheepmakerij 30. Neijenhuis, H. boekhouder, Agneta Park 210. Neijenhuizen, Johanna M. chef fa. Langemeijer, Hyp.buurt 21. Neijssel, H. fabrieksarbeider, Rietveld 177. Neyzen, P. J. A. arts, Oude Delft 257. Tel. 433. Nie, A. de arbeider N.O.F., Molslaan 21. F. de werkman N.G. S.F., Donkersteeg 67. F. de werkman, Raam 54. H. de werkman, Vlamingstraat 71. Niekerk, J. Th. M. van sigarenhandelaar, Markt 4. Niel, C. B. van conservator T.H., v. Oldenbarneveldtstraat 1. J. C. van plantsoenwerker, Corn. Musiusstraat 1. Nielsen, G. kleermaker en kamerverhuurder, Koornmarkt 11. J. Th. kleermaker, Bagijnhof 19bov. Niemeijer, wed. R. N., geb. Hartwig Kruisstraat 39. Niemaber, W. F. glasblazer, van der Mastenstraat 8. Nien-huis, D. C. behanger en stoffeerder, Choorstr. 30. Te!. 258. D. H. J. chef loonafdeeling N.O.F., Vermeerstraat 9. J. F. C. bouwkundige Oostsingel 115. wed. J. F. M., geb. Bruigom Vlamingstraat 66.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 226