FIRMA n. MEYER DELFT MAGAZ \'.V. T BAZAR" COMPLETE MEUBILEER- EN STOFFEERIN RICHTING 1 APRIL - Tapijten - Gordijnen - Loopers Vfc 814 3-4a HAL D TEL. 287 ONS STEEDS STIJGEND SUCCES GEDU RENDE DEZE 42 JAAR BERUST OP GOEDE GRONDEN. EEN BEZOEK AAN ONZE MAGAZIJNEN ZAL U TOT EEN GETROUWE KLANT MAKEN. BIJ NIE MAND GENIET U GROOTERE VOOR DELLEN, DAN BIJ HET DOEN VAN TNKOOPEN IN ONZE MAGAZIJNEN

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 1