UW ADRES jovnge!^iSn- KREYMBORG MARKT 14-18 - DELFT - TEL. 322 TH.VAN LE1PSÈG Corona- Schrijfmachine en KÏNDERKLEEDÏNG gemaakt en naar maat HEEREN ARTIKELEN C. P. TONINO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 pracht sorteering gouden Dames en Heeren Zegelringen. 177 WIJNHAVEN 1-3 voor reis en orivé. POSTGIRO 84334 Kris, P. J. behanger, Fred. Hendrikstraat 59. Kroes, H. de onderwijzeres, O. Plantage 47. -H. sigarenmaker, Westerstraat 35. Kroft, van der rijwielhersteller, Verwersdijk 178. Krogt J. C. van der werkman, Delfg.weg 269- C. A. Annastraat 12. -J. van der -tuinder, Twee Molentjesvaart 48. H. M. Pieterstraat 89. L- J. van der tuinder, v. Bleijswijckstraat 43. -N. van der -agent van politie, Warmoezderstraat 22. P. A. van der arbeider N.O.F., v. d. Boschstraat 2. Wed. P. J- van der, geb. C. de Groot Dirklangenstraat 38. Krol, Jac. van der -restauranthouder, Hypolitusbuurt 12-14. Kromhout, C. stoker, Pootstraat 25. C. metaaldraaier, Rozenstraat 13. E. tapper, Wateringsche vest 10a. W. fabrieksarbeider, Paardenmarkt 8. Krommenhoek, M. C. timmerman, Twee Molentjeskade 9. P. G. opzichter le kl. Openb. Werken, Twee Molentjes kade 9. Kronenburg, N. leerlooier, Achterom 113. Kronshorst, B. los werkman, Doelenstraat 79. C. los werkman, Gasthuislaan 114. Kroon. A. -arbeider N.S., Kloosterkade 81. H. sigarenmaker, De Colignystraat 89. S. F. concierge Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten, Oude Delft 199. P. de gep. werkman, De Genestetstraat 4.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 182