0. j. HOUTZAGER - Metselaar Aannemer i Glasverzefcerinp-IAaatscli. „Prudentia' Amsterdam 139 TH.VAN LEIPSIG Repareeren en gratis vullen wijnhaven 1-3 van alle vulpenhouders. Molslaan 78 DELFT Telefoon 1037 C P TONINO GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Gouden colliers met hanger vanaf 7,65. Houtman, B. bankwerker, Koningsplein 73. G, huisschilder, Westerstraat 146. c. werkman lijmfabriek, Kloosterkade 128. C. kopervormer, Van Bleyswijckstraat 39. Mej. D. A. costuumnaaister, Raam 30. G. wijnkooper, Gasthuislaan 126. H. werkman aardewerkfabriek, Paxlaan 22. J. werkman, Paxlaan 22. Wed. J. geb. Ploos van Amstel Raam 30. K. H. bleekersknecht, Raam 30. L. opperman, Westerstraat 46. L. werkman, Westerstraat 32. Houtzager, A. kantoorbediende. Oranje Plantage 32. A. A. kantoorbediende, Lange Geer 52. C. M. metaaldraaier, Zuiderstraat 17. D. J.sigarenmaker, Joh. Paulinalaan 18. Houtzager, D. J. metselaar en aannemer, Molslaan 78a. Tel. 1037 i HOOFDAGENT DER Houtzager, H. werkman, Anna Boogerd 67. H. A. bankwerker, Rietveld 210. Gezusters Noordeinde 9. Gezusters H. W. en E. A., Hypolitusbuurt 17a. H. L. dir. Alg. Verz. Mij. „Hollandia" en dir. Begraaf plaats Jaffa", Phoenixstraat 9-11. Tel. 525. J. metselaar, Koningsplein 59. Firma J., E. Thijssen huisschilder, Rietveld 105-107. Tel. 107. J. magazijnmeester, Voorstraat 38. J. F. assistent N.O.F.' C. de Withstraat 15.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 144