138 /2j VLEUGELS, PIANO'S, ORGELS MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Speciaal adres voor Gero tin. Gramofoons, Radio, Gedrukte muziek Diverse MUZIEKINSTRUMENTEN Horst, Wed. F. A., geb. A. M. de Jongh, Pr. Mauritsstraat 98. -G. van der gep. agent van politie, Geerweg 156. G. C. van der broodbakker, Hugo de Grootstraat 35. Wed. G. L. van der, geb. M. E. Steijger Oranjestraat 6 H. van der -werkman, Dirklangenstraat 13. H. B. W. van der kantoorbediende, Oranjestraat 6. H. J. van der spekslager, Graswinckelstraat 28. Wed. H. van der, geb. Van den Akker Kantoorgracht 7a J. B. van der plateelschilder, Oude Langendijk 39. J. C. van der kantoorbediende, Voorstraat 13. J. D. N. van der landbouwer, Tweemolentjesvaart 51. -J. H. van der fabriekschef, Fred. Hendrikstraat 85. K. J. van der Tuinstraat 12. M. H. van der meteropnemer G.E.B., Corn. Trompstr. 12 -M. van der werkman Art. Inr., Westerstraat 142. N. J. van der - groentenkoopman en kruidenier, Rembrand straat 3. P. J. van der magazijnbediende, Rotterdamscheweg 226. T. A. van der timmerman, Oostsingel 24. Horsten, C. smid bankwerker, Tuinstraat 15. Horstmann, J. H. C. bloemist, Choorstraat 50. J. W. 1 bloemist, Hugo van Rijkenlaan 28. Hörters, C. bedden- en matrassenmaker, Rietveld 19. Hotel „Den Bolk" Buitenwatersloot 1. Tel. 63. Central -Wijnhaven en Oude Delft. Tel. 142. Wilhelmina -N. Plantage 2. Tel. 146. Houdt, M. P. van broodbakker. Lange Geer 64. Hout, C. van der zaag- en beitelslijper, Trompetstraat 78. -G. van der -koopman in meubelen, Verwerstraat 78. G. van der koopman in meubelen, Verwersdijk 54. -W. C. van der -fabrieksarbeider, Rietveld 170. Houten, B. van werkman, Rott.weg 47. C. P. van groentenkoopman, Kolk 10. J. van stoker flesschenfabriek, Pieter Hendrikstraat 4. J. van broodbakker, Fred. Hendrikstraat 95. J. A. van gemeentebode, Oranjestraat 25. J. van groentenkoopman, Oosteinde 231. P. T. van groentenkoopman, Verwersdijk 49. -F. van den sigarenmaker, Lombokstraat 8. Houtepen, C. M. behanger en stoffeerder, Brab. Turfmarkt 49 Houtepin, P. schoenwinkelier, Hypolitusbuurt 29a. Houterman, H., geb. Planting Paardenmarkt 22.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 143