VLEUGELS, PIANO'S, ORGELS MAGAZIJN „LUXE", - MARKT 41 - TELEF. 227 Speciaal adres voor Gero tin. 124 Gramofoons, Radio, Gedrukte muziek Diverse MUZIEKINSTRUMENTEN Helm. J. J. van der perser ohefabriek, Tulpstraat 28. R. va nder werkman, Iz. Hoornfoeekstraat 27. L. van der -schildersknecht, Doelenstraat 19. M. J. H- schipper, Scheepmakerij 72. M. P. van der kopersmelter, Ant. Heinsiusstraat 1. P. van der fabrieksarbeider, Pieterstraat 163. -P. van der bouwman, Schieweg 30. Helm, P. A. van der reiziger in sigaren, Van der Madestraat 7. P. F. van der koster R.K. i/d- Wippolder, Simonsstr. 90. P. L. van der spoorwegarbeider, De Co'lignystraat 113. P. L. van der broodbakker, Oude Delft 178. S. van der bedrijfsboer, Eliza Dorusstraat 34. S. H. van der werkman, Aschvest 28. Helm, S. H. van der perser, Achterom 59. Heioma, J. S. van adj.-directeur gem.bedrijven, afd. electriciteit, Hertog Govertkade 11. Tel. 62. Helweg, B. ass. T.H., Raadhuisstraat 8. H. onderwijzeres, Raadhuisstraat 8. Hencky, H. lector T.H., Fabritiusstraat 27. Hendriks, A. J. moutmeester N.G. S.F., Raadhuisstraat 3. A. W. -werkman, Doelenstraat 78. G. C. werkman, Billitonstraat 23. H. fabrieksarbeider, Haarsteeg 29. H. gep. werkman, Haagsteeg 19. H. werkman tegelfabriek, Rotterdamscheweg 144. H. H. telegrafist, Hugo de Grootstraat 12. Wed. J. H., geb. Willenbroek Doelenstraat 98. P. L. rijksambtenaar T.H., Lipkensstraat 17. P. J. stoker gasfabriek, Fred. Hendrikstraat 10. S. sigarenmaker, Borneostraat 8. Hendriksen, H. plantsoenwerker, Groenlandschelaan 11. Hendrikx, F. J. werkman, Brasserskade 174. J. M. L. kantoorbeambte, v. Leeuwenhoeksingel 40. Hengel, P. van bouwknecht, Buitenwatersloot 277. Hengeveld, P. A. werkt, ingenieur oliefabriek, Mijnbouwplein 1. Hengst. D. den - geldophaler bij de stichting Centraal Woning- beheer, Koornmarkt 66. den bakker, De Colignystraat 1 J. den kleermaker, Rotterdamscheweg 68. Dames M. en S. A. den kamerverhuursters, Binnen watersloot 29-

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 129