TH.VAN LEIPSIG Corona- Schrijfmachine C. P. TONINO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Grootste keuze Tafelzilver. Alle modellen voorradig. 119 WIJNHAVEN 1-3 voor reis en Drivé. Hart, L. N. 't bode op Den Haag, Jac. Catstraat 36. -M. 't -fabrieksarbeider, Scheepmakerij 66. Mej. M. 't winkelierster, Molsteeg 7. P. 't bode op Den Haag, Warmoezierstraat 40. Harte, verpleger, Jan de Wittstraat 8. Hartel, D. C. sergeant, Breestraat 3. Hartenberg, Wed. A., geb. Vries, M. C. de Binnenwatersl. 24b. Harteveld, C. in zuive'lwaren, Graswinckelstraat 64. Hartevelt, A. melkbezorger, Simonsstraat 49. C. winkelier, Molslaan 179. N. J. stoker G.E.B., Hugo van Rijkenlaan 16. Hartgers, A. H. gemeente-tuinman, Prins Mauritsstraat 19. Hartjesveld, A. H. gistpakker, Brasserskade 51. -J. H. fabrieksarbeider, Achterom 100. L. J- A. loodgieter, Rietveld 60. W. T. P. smid, Phoenixstraat 76. Hartman, A. melkventer, Geerweg 81. - A. J. H. spekslager, Hippolytusbuurt 41. - C. fabrieksarbeider, Kloosterhofje 1. Hartmann, C. J. spekslager, Phoenixstraat 15- Tel. 20. Hartog, B. plateelvormer, de Vlouw 22. -C. werkman, Doelenstraat 76-78. M. baas aardewerkfabriek, Rotterdamscheweg 242. C. den kleerbleeker, Raadhuisstraat 19. G. den werkman flesschenfabriek, Doelenstraat 43. Hartogh, B. C. gistwerker, Van Bleijswijckstraat 25. B. C. bedrijfsbeambte lijmfabriek, Poort'landlaan 2. B. C. fabrieksarbeider, Van Bleijswijckstraat 25. G. C. fabrieksarbeider, Carthuijzerstraat 51- W. B. timmerman, Oosteinde 2Ó8. Hartwig, B. E. gepens., Cornelis Trompstraat 25 II. J. B. E. gep. ambt van Delfland, Corn. Trompstr. 25 II. Hasse'l, J. S. van werkman, Corn. Trompstraat 70. Hattem, G. A. van verlofhouder, Nieuwstraat 6. Hattum, A. M. van wegwerker N.S., Rietveld 66. Haven, G. van der werkman N.G. S.F., Simonsstraat 30. Havenbeambte, Binnenwatersloot. Tel. 254. Politieposthuis. Tel. 77. Oostpoort. Tel. 254. Havenkantoor, Rotterd. Poort. Tel. 4. Havenaar, A. P. handelaar in leer en schoenfournituren, Vol dersgracht 25. B. sigarenwinkelier, Peperstraat 11/13.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 124