Heeft U al eens kennis gemaakt met onze zaak? J, HANEGRAAFF, Oosteinde 123, Delft, Tel. 908 117 TH.VAN LEIPSIG Imperial-Schrijfmachine BRONZEN ALLE VOORKOMENDE KOPERWERKEN C. P. TONINO, GOUDSMID MARKT 43 TELEF. 227 Pracht voorraad diamanten Dames en Heeren Ringen. WIJNHAVEN 1-3 voor privé en kantoor. Hamwijk, C. J- werkman, Verwersdijk 154. Handelsregister v. Delft en Omstr., Oude Delft 128A. Tel. 950, Handelsvereeniging (Delftsche) afd. Inform, en Schuldinv, Tel. 620. Handenarbeidschool, P. Lantinga en J. C: Brons Phoenixstraat 35. Hane, W. B. F. H. Le agent van politie, Jan de Wittstraat 10- Hanegraaff, J. electro-monteur en winkelier, Oosteinde 123. Tel. 908. Wij zijn zeer goedkoop. Verkoopen alles op het gebied van ELECTRIC1- TEIT. Hebben groote sorteering in LAMPENKAPPEN, STRIJKIJZERS, LAMPEN, en zijn zeer voordeelig in aanleg van ELECTR. INSTALLATIES. Ons adres is zeer gemakkelijk te vinden op OOSTEINDE 123 tusschen Molslaan en Gasthuislaan, aan de drukke kant. WIJ VERHUREN OOK STOFZUIGERS. Hanemeijer, H. mandenmaker, Bosschastraat 38. J. bouwman, Rotterdamscheweg 217. P. boekhouder, Bosschastraat 38. Wed. P., geb. Seuren, Van Van Bleijswijckstraat 17. W. winkelier in kaas enz., Choorstraat 11. Hanhart, Wed. J., geb. Baaren, Van Verwersdijk 67. Ph. broodbakker en winkelier, Molenstraat 22. Hannema, K. techniker, Houttuinen 18a. Hansma, L. secr. v. h. Burg. Armbestuur en van den Armen raad, gep. kap. O.I. Leger, Phoenixstraat 29, Hanssen en Nijdam, apothekers, Burgwal 5. Tel. 33. Hanswijk, S. werkman, Agnetapark 69. Happee, H. G. instrumentmaker, Eliza Dorusstraat 56. Hardenberg, B. J. van Poortlandlaan 90. Hardenbroek van Ammerstol, G- C. D. Baron van Laan van Overvest 46. Harder, N. den opzichter gem. reiniging 2e kl., Fred. Hendrik straat 71. Harden, N, den bediende T.H., Jac. Catsstraat 30. Harconk, Wed. P. J., geb. Schoonhoven, E. G. Gasthuislaan 282 Haren, E. van witter, Warmoezierstraat 42. H. M. concierge Openb. Leezaal, Oude Delft 161.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1928 | | pagina 122